Protokoll från Styrelsemöten

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

På denna sida finns protokoll från alla möten som Styrelsen i Kulturhuset har haft. De fysiska protokollen som är äldre än ett år förvaras i Öppna kontoret tillsammans med alla bilagor. De aktuella protokollen (från nuvarande år) förvaras på kontoret på bottenvåningen.

I mötesprotokoll finns ofta olika fack-ord som kan vara helt obegripliga för den som inte sett dem tidigare. Kolla i ordlistan över obegripliga ord om du stöter på ett ord du ännu inte begriper.


Styrelsemöten 2020[redigera]

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Styrelsemöten 2019[redigera]

Protokoll för 17:e Januari inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Protokoll för DM inklusive bilagor

Styrelsemöten 2018[redigera]

Protokoll för 11:e Januari inklusive bilagor

Protokoll för 9:e Februari inklusive bilagor

Protokoll för 15:e Mars inklusive bilagor

Protokoll för 12:e April inklusive bilagor

Protokoll för 2:a Maj inklusive bilagor

Protokoll för 21:a Juni inklusive bilagor

Protokoll för 12:e Juli inklusive bilagor

Protokoll för 23:e Augusti inklusive bilagor

Protokoll för 13:e September inklusive bilagor

Protokoll för För oktober månad finns för tillfället endast AU-protokoll

Protokoll för 8:e November inklusive bilagor

Protokoll för 13:e December inklusive bilagor

Styrelsemöten 2017[redigera]

Protokoll för 4:e Januari

Protokoll för 8:e Februari inklusive bilagor, samt kallelse till mötet

Protokoll för 10:e Mars, samt kallelse till mötet

Protokoll för 4:e April, samt kallelse till mötet

Protokoll för 3:e Maj, samt kallelse till mötet

Protokoll för 17:e Maj, konstituerande möte, samt bilagorna

Protokoll för 8:e Juni, samt kallelse till mötet

Föredragningslista samt bilagor för Juli

Protokoll för 3:e Augusti, samt kallelse till mötet

Protokoll för 7:e September utan signaturer, samt kallelse till mötet

Protokoll för 5:e Oktober inklusive bilagor, samt kallelse till mötet

Protokoll för 16:e November inklusive bilagor, samt kallelse till mötet

Protokoll för 7:e December, samt kallelse till mötet

Styrelsemöten 2016[redigera]

Protokoll för januari saknas men här är kallelsen till mötet

Protokoll för 2:a Mars, samt kallelse till mötet

Protokoll för 23:e Mars, samt protokoll för konstituerande möte, samt kallelse till mötet

Protokoll för 27:e April, finns enbart i wiki-format, samt kallelse till mötet

Protokoll för 18:e Maj, samt kallelse till mötet

Protokoll för 8:e Juni, samt kallelse till mötet

Protokoll för juli saknas men här är kallelsen till mötet och ännu en kallelse

Protokoll för 21:a Augusti, samt kallelse till mötet

Protokoll för 14:e September, samt kallelse till mötet

Protokoll för 12:e Oktober, samt kallelse till mötet

Protokoll för november saknas men här är kallelsen till mötet

Protokoll för 11:e December, konstituerande möte

Styrelsemöten 2015[redigera]

Protokoll för 7:e Januari Utan signaturer

Protokoll för 8:e Februari, samt kallelse till mötet

Protokoll för 14:e Mars Utan signaturer, samt kallelse till mötet

Protokoll för 18:e April, samt kallelse till mötet

Protokoll för 24:e Maj, samt kallelse till mötet

Protokoll för 7:e Juli

Protokoll för 11:e Augusti inklusive bilagor, samt kallelse till mötet

Protokoll för oktober saknas men här är kallelsen

Protokoll för 4:e November inklusive bilagor, samt kallelse till mötet

Protokoll för 17:e November inklusive bilagor, samt kallelse till mötet

Protokoll för 16:e December inklusive bilagor, samt kallelse till mötet