Styrelsemöte, 2016-03-23, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2016-03-23, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Val av mötesfunktionärer[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Val av mötessekreterare[redigera]

Val av justerare tillika rösträknare[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Nästa möte[redigera]

Uppföljning av beslutsliggare[redigera]

Inkommen korrespondens[redigera]

Rapporter[redigera]

Rapporter utskott[redigera]

Rapporter personal[redigera]

Övriga att rapportera[redigera]

Vårmöte 2016[redigera]

Kallelse[redigera]

Verksamhetsberättelse 2015[redigera]

Bokslut 2015[redigera]

Motioner[redigera]

  • Nya poängsystemet

Fyllnadsval till styrelsen[redigera]

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete[redigera]

Helg- och festjour[redigera]

Kommande helgjourer[redigera]

Kommande festjourer[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Mötets avslutande[redigera]