Styrelsemöte, 2017-02-08, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-02-08, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Val av mötesfunktionärer[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Val av mötessekreterare[redigera]

Val av justerare tillika rösträknare[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Nästa möte[redigera]

Uppföljning av beslutsliggare[redigera]

 • Arbetstider för Operativ Samordnare
 • GoBs nya förråd
 • Inköp av nya sopstationer
 • Digitalisering av medlemsregister
 • Renovering av styrelserummet

Inkommen korrespondens[redigera]

 • Inbjudan till möte om Regional Utvecklings Strategi, 15 mars, 15-17
 • Inbjudan att vara på hemsidan Aktivt Liv
 • Föreningen Konst och Kultur, vernisage internationell utställning, 11 februari
 • Näringslivsorganisationen Visita har skickat klistermärken att sätta upp.
 • Hållbar Sysselsättning får post till huset.

Rapporter utskott[redigera]

Arbetsutskottet[redigera]

 • Möte med Arbetsutskottet, 2016-01-25
 • Brandutbildning, 2016-03-16

Ekonomiutskottet[redigera]

 • Ekonomisk sammanställning december 2016
 • Ekonomisk sammanställning verksamhetsåret 2016

Personalutskottet[redigera]

Rapporter personal[redigera]

Administrativ samordnare[redigera]

 • Rapport om kopiering, AHAB

Operativ samordnare[redigera]

 • Uthyrningsverksamheten
 • Utrustning
 • Loppisen
 • Piggelinsystemet
 • Taggsystemet

Övrig personal[redigera]

Personalfri punkt[redigera]

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm[redigera]

Information, kommunikation och media[redigera]

IT-gruppen[redigera]

Medlemsföreningar[redigera]

 • Möte med medlemsföreningar under våren
 • Kontaktlista till medlemsföreningar
 • Städlista
 • Sportdansarnas högtalare

Renoveringsgruppen[redigera]

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)[redigera]

 • Ny Verkstadsansvarig i Keramiken.
 • Möte med folk i inspelningsstudion.
 • Nyfiket har startats upp på nytt.
 • Samarbeten kring verkstäderna.

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen[redigera]

Containerfrågan[redigera]

Kopiatorhelvetet[redigera]

Showtimes ansökan om att bli medlemsförening[redigera]

Pengaregn över Nyfiket och Freeshopen[redigera]

Gemensam styrelsehelg, 18-19 februari[redigera]

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete[redigera]

Fördelat arbete[redigera]

Kommande arbeten[redigera]

Helg- och festjour[redigera]

Kommande helgjourer[redigera]

Kommande festjourer[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Arbetstider Operativ Samordnare[redigera]

Mötets avslutande[redigera]