Styrelsemöte, 2016-01-20, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2016-01-20, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Val av mötesfunktionärer[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Val av mötessekreterare[redigera]

Val av justerare tillika rösträknare[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Nästa möte[redigera]

Uppföljning av beslutsliggare[redigera]

Inkommen korrespondens[redigera]

Rapporter utskott[redigera]

Arbetsutskottet[redigera]

Ekonomiutskottet[redigera]

Personalutskottet[redigera]

Rapporter personal[redigera]

Administrativ samordnare[redigera]

Boknings- och loppisansvarig[redigera]

Övrig personal[redigera]

Personalfri punkt[redigera]

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden[redigera]

Information, kommunikation och media[redigera]

IT-gruppen[redigera]

Medlemsföreningar[redigera]

Renoveringsgruppen[redigera]

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)[redigera]

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen[redigera]

Förslag kring alternativt ersättningssystem på Kulturhuset[redigera]

Beslutsunderlag: Förslag kring alternativt ersättningssystem på Kulturhuset

Förslag till styrelsen 2016 Kicki Ericon[redigera]

Beslutsunderlag: Arbetsbeskrivning och ev anställning av Kicki Ericson

Förslag till styrelsen 2016 Göran Nordström[redigera]

Förslag till styrelsen 2016 rörande Jon Heinpalu[redigera]

Förslag rörande inköp av ny skurmaskin[redigera]

Förslag kring fortsatt utveckling av dansstudion[redigera]

Styrelsedokument[redigera]

Styrelsedokument[redigera]

Helg- och festjour på Kulturhuset[redigera]

Beslutsunderlag: Helg- och festjour på Kulturhuset

Loppisstädning[redigera]

Städning efter fester på Kulturhuset[redigera]

Taggsystem[redigera]

Verksamhetsplan 2016[redigera]

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete[redigera]

Helg- och festjour[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Mötets avslutande[redigera]