Styrelsemöte, 2016-04-27, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Konstituerande Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset, 2016-04-27, kallelse

Mötets öppnande[redigera]

Val av mötesfunktionärer[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Val av mötessekreterare[redigera]

Val av mötesjusterare[redigera]

Fastställande av dagordningen[redigera]

Styrdokument för Föreningen Kulturhuset[redigera]

Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset[redigera]

Taggsystemet på Kulturhuset i Jönköping[redigera]

Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping[redigera]

Tillsättande av utskott[redigera]

Arbetsutskott (AU)[redigera]

Ekonomiutskott (EU)[redigera]

Personalutskottet (PU)[redigera]

Tillsättande av kontaktpersoner för verksamhetsområden[redigera]

Arrangemang[redigera]

Information[redigera]

Medlemsföreningar[redigera]

Nyfiket[redigera]

Successionsordning för Föreningen Kulturhuset[redigera]

Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset[redigera]

Helg- och festjour[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Mötets avslutande[redigera]