Styrelsemöte, 2016-05-18, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2016-05-18, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Val av mötesfunktionärer[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Val av mötessekreterare[redigera]

Val av justerare tillika rösträknare[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Nästa möte[redigera]

Uppföljning av beslutsliggare[redigera]

Inkommen korrespondens[redigera]

Rapporter utskott[redigera]

Arbetsutskottet[redigera]

Ekonomiutskottet[redigera]

Personalutskottet[redigera]

Rapporter personal[redigera]

Administrativ samordnare[redigera]

Operativ samordnare[redigera]

Övrig personal[redigera]

Personalfri punkt[redigera]

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm[redigera]

Information, kommunikation och media[redigera]

IT-gruppen[redigera]

Medlemsföreningar[redigera]

Renoveringsgruppen[redigera]

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)[redigera]

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen[redigera]

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete[redigera]

Nya poängsystemet[redigera]

Helg- och festjour[redigera]

Kommande helgjourer[redigera]

Kommande festjourer[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Mötets avslutande[redigera]