Styrelsen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Styrelsen i Föreningen Kulturhuset är ansvarig för att verksamheten fungerar och att beslut som tas på föreningsmötena genomförs. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter som väljs på föreningens höst- och vårmöten.

Styrelsen har tre olika utskott, arbetsutskottet, ekonomiutskottet och personalutskottet. Utöver detta finns en rad olika arbetsgrupper och ansvarsområden.

Alla föreningens medlemmar har rätt att närvara på styrelsens möten som äger rum en gång per månad. Jönköpings Kommun har sedan 1998 rätt att ha tre adjungerade ledamöter i Föreningen Kulturhusets styrelse.

Uppbyggnad

Roller och funktioner

Utskott

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet (AU) förbereder och planerar styrelsemötena. De är styrelsens beslutande organ mellan styrelsemötena. Besluten i AU måste tas enhälligt. AU består av ordföranden, sekreteraren samt administrativ samordnare.

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet (EU) ansvarar för översyn av ekonomin. De följer upp och bereder ekonomiska frågor till styreslen. EU består av minst två ledamöter från styrelsen samt den administrativa samordnaren.

Personalutskottet

Personalutskottet (PU) ansvarar för kontakt och kommunikation med personalen. De håller personalmöten, medarbetarsamtal och liknande. De ska också följa upp och bereda personalrelaterade frågor. PU består av minst två personer från styrelsen.

Arbetsgrupper och ansvarsområden

  • Information, kommunikation och media
  • IT-gruppen
  • Loppisen
  • Medlemsföreningar
  • Musiken
  • Nyfiket
  • Fastighetsgruppen
  • Verkstäderna

Ansvar och befogenheter

Styrelsemöten

Alla föreningens medlemmar är välkomna att delta på styrelsens möten. Möten hålls i regel den andra torsdagen varje månad.

Kallelser, protokoll och beslutsliggare

Jour

Det finns två typer av jour på Kulturhuset, helgjour och festjour. Helgjouren är varje helg och är till för att understödja uthyrningar under helgen samt se till att det bli städat efter loppisen. Festjouren är som det låter till för att bistå och understödja fester som arrangeras i huset. Festjouren är ett arvoderat uppdrag.