Valberedningen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Valberedningen på Kulturhuset har som uppgift att hitta kandidater till föreningens styrelse samt revisorer.

Valberedningen ska bestå av minst tre personer, varav en är sammankallande.

Vill du vara med och möjliggöra och utveckla verksamheten på Kulturhuset?[redigera]

Nu är det grejer på gång efter ett år av undantag! Är du intresserad av att vara med och driva en av de största mötesplatserna för Jönköpings fria kulturliv? Vill du få erfarenhet av att sitta i en föreningsstyrelse? Eller du kanske har erfarenhet att bidra med?

Är du intresserad? Eller om du bara har frågor och funderingar kring styrelsearbetet? Hör av dig till oss i valberedningen!

Valberedningsfrågor till potentiella styrelsemedlemmar[redigera]

 • Har du något särskilt kulturintresse?
 • Vad tror du att du kan bidra med till styrelsen?
 • Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete?
 • Vad har du för erfarenheter av kultur- och föreningsliv?
 • Av följande områden, vad är du mest intresserad av att engagera dig kring:
  • Samordning och utveckling av föreningens arbete
  • Ekonomi, budget och resursanvändning
  • Arbetsmiljö och personalfrågor
  • Arrangörskap och projekt
  • Information och kommunikation
  • Ideellt engagemang och introduktion av nya medlemmar

Bra att tänka på i valberedningsarbetet[redigera]

 • Förklara för kandidater hur organisationen och föreningen är uppbyggd.
 • Informera om det ekonomiska och juridiska ansvaret.
 • Hitta kandidater som orkar sitta i möten, men som inte tycker om det för mycket.
 • Hitta kandidater med ansvarskänsla, eget driv och hyffsad samarbetsförmåga.
 • Bjud in kandidater att sitta med på ett styrelsemöte innan de eventuellt nomineras.

Mer information[redigera]