Beslutsunderlag motion datum, Mall

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Beslutsunderlag motion datum, Mall[redigera]

Bakgrund Här skriver du/ni bakgrunden till förslaget

Syfte Här skriver du/ni syftet med förslaget du/ni skickar in

Förslag Jag/vi föreslår därför att: Här skriver du/ni förslaget i sin helhet eller om det behövs uppdelat i mindre delar