Kategori:Styrelsearbete

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Under den här kategorin kan du hitta beslutsunderlag till olika möten, kallelser till styrelsemöten, styrelsens beslutsliggare och styrelseprotokoll. Läs mer om Styrelsearbete här.

Beslutsunderlag Varje fråga som behandlas på ett styrelsemöte ska ha ett s.k. beslutsunderlag. Det är en kort sammanfattning av den fråga som ska behandlas på mötet. Beslutsunderlaget finns till för att styrelsemedlemmar ska kunna läsa in sig innan mötet, så att mötet inte ska ta så lång tid, men också för att medlemmar och medlemsföreningar ska kunna se vilka saker som diskuteras på styrelsemötet. Detta är en del av demokratin - kanske vill du vara med på ett styrelsemöte om du ser att en fråga du själv tycker är viktig ska diskuteras.

Kallelser Kallelser till styrelsemötena ska komma ut senast en vecka innan själva mötet. Datumet för styrelsemötet läggs upp under kallelse så fort det är beslutat. Senast en vecka innan mötet äger rum kan du gå in och se vilka punkter som ska diskuteras på det aktuella mötet.

Protokoll Under mötet skriver sekreteraren ett protokoll, efter mötet läses protokollet igenom av två justerare, signeras av ordförande, sekreteraren och justeraren för att sedan arkiveras. Mötesprotokoll finns att läsa här på wikin eller på kontoret i Kulturhuset.