Föreningen Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Föreningen Kulturhuset i Jönköping har sedan starten år 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet.

Medlemskap[redigera]

Medlemskap kan sökas av alla som stödjer föreningen och dess verksamhet. Det är bara enskilda personer som har rösträtt på föreningsmötena, även om också föreningar kan bli medlemmar.

Styrelsen[redigera]

Styrelsen i föreningen är ansvarig för att verksamheten fungerar och att beslut som tas på föreningsmötena genomförs.

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Ledamöterna väljs på föreningens höst- och vårmöten.

Alla föreningens medlemmar har rätt att närvara på styrelsens möten som äger rum ungefär en gång per månad.

Jönköpings Kommun har sedan 1998 tre adjungerade ledamöter i Föreningen Kulturhusets styrelse.

Föreningsmöten[redigera]

Föreningen har årsmöte två gånger per år, höst och vår. Mellan dessa kan styrelsen kalla till medlemsmöten för att diskutera och söka stöd i större frågor.

Den grundläggande demokratiska principen på föreningsmötena har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen.

Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

Medlemsföreningar[redigera]

De föreningar som har regelbunden verksamhet i Kulturhuset har möjlighet att bli medlemsförening i Föreningen Kulturhuset. Medlemsföreningarna har oftast förtur vid bokning av lokaler och reducerade hyror. Kulturhuset har för tillfället följande medlemsföreningar:

Föreningens Stadgar[redigera]