Styrelsemöte, 2016-10-12, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2016-10-12, klockan 17.30 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Val av mötesfunktionärer[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Val av mötessekreterare[redigera]

Val av justerare tillika rösträknare[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Nästa möte[redigera]

Uppföljning av beslutsliggare[redigera]

  • Arbetsmiljöplanen - vem har gjort vad och hur har det gått?
  • Struktur för arrangemangsgrupper - Behövs en lista på vilka grupper som finns/startas samt deras kontaktpersoner.
  • Bokning av lokaler i Kulturhusets namn - Hur ska vi göra vad det gäller rapportering av studiecirklar från studion och öppna repan? Kanske ska vi skicka folk till Mire första gången de börjar använda studion?
  • CISV hur har det gått? Vill dom fortfarande ha sitt läger?
  • 'Bröllopsfesten på vinden
  • Städschema för loppisen - schema finns färdigt. Finns aktuella kontakter till samtliga föreningar?
  • Inköp av nytt uthyrnings-PA - nytt PA har köpts in.

Inkommen korrespondens[redigera]

Rapporter utskott[redigera]

Arbetsutskottet[redigera]

Ekonomiutskottet[redigera]

Personalutskottet[redigera]

Rapporter personal[redigera]

Administrativ samordnare[redigera]

Operativ samordnare[redigera]

Övrig personal[redigera]

Personalfri punkt[redigera]

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm[redigera]

Information, kommunikation och media[redigera]

IT-gruppen[redigera]

Medlemsföreningar[redigera]

Renoveringsgruppen[redigera]

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)[redigera]

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen[redigera]

Utveckling av loppisen[redigera]

Rapport från mötet samt nya riktlinjer.

Inköp av flakmoppe[redigera]

Aktiva i Nyfiket vill att en flakmoppe köps in för att underlätta storhandling. I dagsläget sköts mycket av handlingen genom dyra snabbinköp vid Juneporten. Flakmoppen skulle även kunna användas för deltagande kring olika arrangemang och så vidare dit det behöver transporteras grejer.

Förslag:

- Att gruppen uppmanas genomföra loppisstäd och liknande för delfinansiering av flakmoppen. - Att gruppen uppmanas hitta en plats för förvaring samt en huvudansvarig för att den hålls i körbart och trafiksäkert skick. - Att 10 000 kr avsätts för inköp av flakmoppe.

Invigning av Insikten[redigera]

Invigning av Insikten planeras till den 12 november. Det ska bli ett sjudundrandes kalas! Många band och stort arr i samband med detta. Det vore kul om arret kan vara gratis, eller i alla fall väldigt billigt.

Förslag:

- Att styrelsen sätter ett förlusttak på 7000 kr för invigningen av Insikten för gage, reseersättning och så vidare.

Öppet hus[redigera]

Vi brukar genomföra öppet hus varje höst. När ska vi ha det?

Förslag:

- Att datum för öppet hus beslutas av mötet. - Att styrelsen sätter ett förlusttak på 5000 kr för öppet hus.

Trapphusprojektet[redigera]

Planer på att måla om hela trapphuset genom ett nytt trapphusprojekt. Undantag från sprayregeln behövs. Samt eventuell budget för inköp av färg.

Förslag:

- Att styrelsen medger undantag från förbudet mot sprejfärg för "trapphusprojektet". - Att 2500 kr avsätts för genomförande av trapphusprojektet, men att gruppen uppmanas söka annan finansiering i första hand.

Lokalerna på andra våningen: FN-föreningen och Juneborgslokalen[redigera]

Hur går vi vidare? Vem tar ansvaret för att driva frågan?

Höstmötet 2016[redigera]

Vem gör vad?

Fastställande av datum[redigera]

Kallelse[redigera]

Verksamhetsplan[redigera]

Budget[redigera]

Motioner[redigera]

Fördelning och ersättning för tillfälligt arbete[redigera]

Helg- och festjour[redigera]

Kommande helgjourer[redigera]

Kommande festjourer[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Mötets avslutande[redigera]