Styrelsemöte, 2015-11-17, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2015-11-17, klockan 17.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av justerare tillika rösträknare

Fastställande av föredragningslista

Nästa möte

Uppföljning av beslutsliggare

Inkommen korrespondens

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Boknings- och loppisansvarig

Övrig personal

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden

Information, kommunikation och media

IT-gruppen

Medlemsföreningar

Renoveringsgruppen

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Styrelsedokument

Verksamhetsplan 2016

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Helg- och festjour

Övriga frågor

Personalfri punkt

Mötets avslutande