Styrelsemöte, 2017-04-05, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-03-01, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Val av mötesfunktionärer[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Val av mötessekreterare[redigera]

Val av justerare tillika rösträknare[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Nästa möte[redigera]

Rapporter utskott[redigera]

Arbetsutskottet[redigera]

Inkommen korrespondens: En inbjudan till Forum Förnyelse. Mail från loppisbesökare.

Uppföljning av beslutsliggare:

AU-beslut sedan förra mötet: Beslut att donera 500 kr till Läkare utan gränser i samband med Göran Nordströms begravning.

Ekonomiutskottet[redigera]

Ekonomisk sammanställning februari 2017.

Personalutskottet[redigera]

Ingen rapport inkommen.

Rapporter personal[redigera]

Administrativ samordnare[redigera]

Rapport angående bokningsgraden på loppis till och med vecka 12.

Operativ samordnare[redigera]

Rapport Opsam, 2017-03-29

Övrig personal[redigera]

Personalfri punkt[redigera]

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm[redigera]

Arrangemangsgruppen[redigera]

Fastigheten[redigera]

Möte mellan Midroc, Fagerhults, Tekniska Kontoret och renoveringsgruppen på Kulturhuset, 2017-03-23.

Information och kommunikation[redigera]

Medlemsföreningar[redigera]

Nyfiket[redigera]

Verkstäderna[redigera]

Övriga verksamhetsområden[redigera]

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen[redigera]

Fortsatt samarbete med ABF[redigera]

Åtgärder för utveckling av loppisen[redigera]

Beslutsunderlag: Utökad annonsering loppis

Fastställande av datum för vårmötet[redigera]

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete[redigera]

Fördelat arbete[redigera]

Kommande arbeten[redigera]

Helg- och festjour[redigera]

Kommande helgjourer[redigera]

Kommande festjourer[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Mötets avslutande[redigera]