Styrelsemöte, 2016-11-09, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2016-11-09, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Val av mötesfunktionärer[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Val av mötessekreterare[redigera]

Val av justerare tillika rösträknare[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Nästa möte[redigera]

Uppföljning av beslutsliggare[redigera]

 • Anställning av lokaltekniker
 • Persienner efter renovering
 • Utveckling av loppisen
 • Inköp av flakmoppe
 • Invigning av Insikten
 • Öppet hus
 • Trapphusprojektet
 • Juneborg och FN-lokalen

Inkommen korrespondens[redigera]

Mejl[redigera]

 • Sofia Svärd undrar om vi vill köpa reklamplats i studenthäftet 2017
 • Johanna Sjöström undrar om vi vill skicka någon till Attraktionskraft – en slag regional konferens
 • ADHD Jönköping kanske vill bli medlemsförening eller något slags samarbetspartner av något slag
 • Henrik Hermansson – projektledare i ”Stadens liv och innehåll” undrar om vi vill vara med i kommunens ”Jul på Tändsticksområdet”

Brev[redigera]

 • Länsförsäkringar vill veta mer om oss eftersom vi har bankkonton där.

Postlådan vid kontoret[redigera]

 • Brev från ungdomar som varit aktiva i Nyfiket och vill ha en teatergrupp i Juneborgs gamla lokal.

Rapporter utskott[redigera]

Arbetsutskottet[redigera]

 • Anställning av Lokaltekniker

Ekonomiutskottet[redigera]

 • Ekonomisk rapport - September
 • Rambudget 2017

Personalutskottet[redigera]

 • Anställning av ny lokaltekniker
 • Inköp av arbetskläder

Rapporter personal[redigera]

Administrativ samordnare[redigera]

 • Vulkanteaterns lokal

Operativ samordnare[redigera]

 • Twitch, 25-27 november
 • Julmarknad, 27 november
 • Överlämningsrutiner
 • Information i bokningssystemet

Övrig personal[redigera]

Personalfri punkt[redigera]

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm[redigera]

Information, kommunikation och media[redigera]

 • Media:
 • Sociala medier:
 • Information och kommunikation:

IT-gruppen[redigera]

Medlemsföreningar[redigera]

 • Ang folkets bio samverkan med danssportarna

Renoveringsgruppen[redigera]

 • Renoveringen av Insikten - invigning den 12e nov
 • Belysningsrenoveringen - möte med berörda 1 nov
 • Föreningslokaler
 • Lackeringsverkstad

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)[redigera]

 • Nyfiket
 • Musiken
 • Verkstäderna
 • Annat

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen[redigera]

Höstmötet 2016 - 27 november, klockan 13:00 i Nyfiket[redigera]

Kallelse[redigera]

Verksamhetsplan[redigera]

Budget[redigera]

Motioner[redigera]

Fördelning och ersättning för tillfälligt arbete[redigera]

Helg- och festjour[redigera]

Kommande helgjourer[redigera]

Kommande festjourer[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Mötets avslutande[redigera]