Styrelsemöte, 2017-06-08, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-06-08, klockan 18:00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Val av mötesfunktionärer[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Val av mötessekreterare[redigera]

Val av justerare tillika rösträknare[redigera]

Fastställande av röstlängd[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Nästa möte[redigera]

Rapporter utskott[redigera]

Arbetsutskottet[redigera]

Inkommen korrespondens:

Uppföljning av beslutsliggare:

AU-beslut sedan förra mötet:

Ekonomiutskottet[redigera]

Personalutskottet[redigera]

Rapporter personal[redigera]

Administrativ samordnare[redigera]

Operativ samordnare[redigera]

Övrig personal[redigera]

Personalfri punkt[redigera]

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm[redigera]

Arrangemangsgruppen[redigera]

Fastigheten[redigera]

Information och kommunikation[redigera]

Inspelningsstudion[redigera]

Loppisen[redigera]

Medlemsföreningar[redigera]

Nyfiket[redigera]

Öppna Repan[redigera]

Öppna Verkstäderna[redigera]

Övriga verksamhetsområden[redigera]

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen[redigera]

Förslag från Tim att använda Zetkin[redigera]

Förslag av omstrukturering av kontoret[redigera]

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete[redigera]

Fördelat arbete[redigera]

Kommande arbeten[redigera]

Helg- och festjour[redigera]

Kommande helgjourer[redigera]

Kommande festjourer[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Mötets avslutande[redigera]