Styrelsemöte, 2016-09-14, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2016-09-14, klockan 17.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Val av mötesfunktionärer[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Val av mötessekreterare[redigera]

Val av justerare tillika rösträknare[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Nästa möte[redigera]

Uppföljning av beslutsliggare[redigera]

  • Struktur för arrangemangsgrupper - Behövs en lista på vilka grupper som finns/startas samt deras kontaktpersoner.
  • Uppföljning gällande taggsystem - Informera Operativ Samordnare om vad som gäller kring nya rutiner.
  • Bokning av lokaler i Kulturhusets namn - Hur ska vi göra vad det gäller rapportering av studiecirklar från studion och öppna repan? Kanske ska vi skicka folk till Mire första gången de börjar använda studion?
  • Riktlinjer kring fördelning och ersättning för tillfälligt arbete i Kulturhuset - frågan tas upp som egen punkt.
  • Arbetsmiljöplan - frågan tas upp som egen punkt.

Inkommen korrespondens[redigera]

Rapporter utskott[redigera]

Arbetsutskottet[redigera]

Ekonomiutskottet[redigera]

Personalutskottet[redigera]

Rapporter personal[redigera]

Administrativ samordnare[redigera]

Operativ samordnare[redigera]

Övrig personal[redigera]

Personalfri punkt[redigera]

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm[redigera]

Information, kommunikation och media[redigera]

IT-gruppen[redigera]

Medlemsföreningar[redigera]

Renoveringsgruppen[redigera]

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)[redigera]

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen[redigera]

Utveckling av loppisen[redigera]

Förslag:

  • Att ge sammankallande mandat att genomföra nödvändiga ändringar utifrån förslag från möte med loppisgruppen.

(Detta kan ex innebära ändring av öppettider, inköp av arbetskläder samt utrustning för upp till 5000 kr, bjuda på kaffe och bullar till säljare, besluta om avstängning eller riktlinjer kring detta från loppisen.)

Sammanställning av piggelinpoäng[redigera]

Vem har gjort vad och när? Vilka vill göra vad?

Eventuellt inköp av nytt uthyrnings-PA[redigera]

Ja eller nej? Ettan eller tvåan?

Höstmöte, kallelse, verksamhetsplan och budget mm[redigera]

Vem gör vad?

Riktlinjer kring fördelning och ersättning för tillfälligt arbete i Kulturhuset[redigera]

Gå igenom ändringar och godkänna dessa.

Skyddsronden, uppföljning[redigera]

Protokoll finns på kontoret - Vem gör vad?

Arbetsmiljöplanen[redigera]

Förslag:

  • Att godkänna Arbetsmiljöplanen.

Arbetsbeskrivning för Lokaltekniker[redigera]

Förslag:

  • Att godkänna arbetsbeskrivning. Eventuella ändringar kan göras av PU samt i samarbete med eventuell anställd.

Fördelning och ersättning för tillfälligt arbete[redigera]

Helg- och festjour[redigera]

Kommande helgjourer[redigera]

Kommande festjourer[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Den erbarmliga skrivaren[redigera]

Vad göra?

Mötets avslutande[redigera]