Riktlinjer kring fördelning och ersättning för tillfälligt arbete i Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Riktlinjer kring fördelning och ersättning för tillfälligt arbete i Kulturhuset. Riktlinjer godkända av styrelsen 2016-09-14.

Sammanfattning

Ersättningssystemet möjliggör för större delaktighet från medlemmar och medlemsföreningar i huset. Genom att medlemmar kan genomföra arbetsuppgifter i huset för poäng som kan bytas in emot nyttjande av lokaler eller besluta över inköp till kulturhuset med mera.

Syfte

Syftet med detta ersättningssystem är flera:

 • Genom att ersättningen ges i form av poäng som kan användas i verksamheten och inte i pengar för konsumtion kan det dels bidra till ökat engagemang kring uthyrningar och framför allt ökat inflytande och aktivitet i huset.
 • Genom att personer aktiva i en verksamhet i huset utför arbete som gynnar både deras egen verksamhet och huset i stort ökar förståelsen för hur föreningen och Kulturhuset som helhet fungerar.
 • Det är också ett sätt att visa folk uppskattning eller ge en morot då de hjälper till vid kommersiella och/eller tråkiga men nödvändiga arbetsuppgifter i huset.

Fördelning

Fördelning av arbetet ska i första hand baseras på vilken ersättning som ska delas ut.

Prioriteringslista för ersättningstyp i fallande ordning:

 • 1. Utan ersättning
 • 2. För piggelin typ 1
 • 3. För piggelin typ 2
 • 4. För piggelin typ 2 (som kommer användas till hyresavdrag för medlemsföreningars föreningslokaler, hyra loppisbord).
 • 5. För arvodering eller avlöning.
 • 6. Anlita ett företag som gör det

Därefter ska arbete fördelas utifrån vem eller vilka som ska utföra det.

Prioriteringslista för aktörstyp i fallande ordning:

 • 1. Arbetsgrupper
 • 2. Individuella medlemmar
 • 3. Medlemsföreningar
 • 4. Föreningar
 • 5. Övriga externa aktörer

Ersättning

Vilket arbete ger ersättning?

Ersättning ges i första hand till arbete som ingår i sektion 2, det vill säga den del av verksamheten som genererar pengar till Kulturhuset. Det kan exempelvis handla om städning efter fester, jour (fest och helg), catering/matlagning samt ljudteknik och annan roddning kring uthyrningar. Det kan även innefatta annat tyngre arbete ex uppställning av loppisbord, städning efter loppis samt städning eller iordningställande av lokaler då ordinarie personal inte arbetar.

Enskilt arbete, typ 1 (sådant som med enkelhet kan utföras av en eller två personer) - ex helgjour, enklare catering, hjälpa till vid samarrangemang och uthyrningar.)

Gemensamt arbete, typ 2 (tyngre arbete där det är lämpligt att vara flera som hjälps åt) - ex loppisstädning, och -uppställning, feststädning och liknande. Sådant som är tungt att utföra på egen hand.

Undantag

Prioriteringslistorna för ersättnings- och aktörstyp kan frångås på en fall-till-fall-basis vid uthyrningar då sagda uthyrning genom sin existens skapar behov av en piggelinrelaterad aktivitet och sagda aktivitet utförs åt en kulturhus-intern verksamhet. Som exempel om en hyresgäst ställer upp loppmarknadsbord efter ett hyrestillfälle, eller städar efter en loppmarknad då det normalt inte föreligger städbehov.

Olika typer av poäng

Typ 1 poängen kan lösas in mot:

 • Medlemskap i de olika verkstäderna.
 • Bokning av lokaler för egna/privata arrangemang (om denna bokning skull hindra eller komma i vägen för en bokning som drar in pengar kommer den ställas in).
 • Bokning av lokaler för verksamhet exempelvis Öppna Repan eller inspelningsstudion.

Typ 2 poängen kan lösas in mot:

 • Samma som typ 1
 • Inköp till kulturhuset (allt som köps in ägs fortfarande av kulturhuset)
 • Hyresreduktion för medlemsförenings lokaler
 • Bokning av lokaler för egna/privata arrangemang

Preliminär ersättningslista

Återkommande regelbundet arbete

 • Uppställning av loppisbord – 500 pp
 • Städning före eller efter loppmarknad, då borden står kvar – 750 pp
 • Städning efter loppmarknad, inklusive borttagning av bord – 1250 pp
 • Festjour – 500 pp
 • Helgjour – 500 pp

Städning efter fest och liknande arrangemang

Stora Salen

 • Totalstäd - 3000 pp
 • Slutstäd - 1500 pp (då hyresgästen gjort grundstädningen)

Kulturvinden

 • Totalstäd (inkl. trapphus och andra våningens toaletter) - 2000 pp
 • Totalstäd - 1500 pp
 • Slutstäd - 1000 pp (då hyresgästen gjort grundstädningen)

Nyfiket

 • Bara kafédelen - 1000 pp
 • Bara köksdelen - 1000 pp
 • Hela Nyfiket - 2000 pp

Teaterbion

 • Bara biodelen - 500 pp
 • Hela teaterbion (inklusive logen, toaletter och foajen) - 1000 pp

Dansstudion

 • Totalstäd - 1500 pp
 • Slutstäd - 1000 pp (då hyresgästen gjort grundstädningen)

Övriga uppgifter

Ex catering, utbildning, kommersiella insatser: 50 poäng/timme