Skyddsrond, 2016-09-08, minnesanteckningar

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Minnesanteckningar från skyddsrond tillsammans med Fastighetsfacket, 2016-09-08.

Utöver protokoll från skyddsronden

Stegar – godkända med halkskydd. Märkning?

Trappor - kontrollera samtliga trappor, trasiga trappsteg, markering på trappsteg och liknande

Hissen – hur gör vi under tiden hissen renoveras?

Smutsen kring ventilation – troligen resultat av statisk elektricitet. Städning är lösningen.

Asbest - kan det finnas någonstans i huset?

Första hjälpen utrustning – Vem ansvarar för det?

Första hjälpen och brandutbildning – försöka få till under hösten

Hjärtstartare?

Arbetskläder – Skyddsskor, kläder osv

Brand – Vem ansvarar för brandsläckare? Nödutgångar samt skyltar.

Utrymningsplan – var finns dom? Återsamlingsplatser?

Slitet – dörrar,

Utbildning - kring kemi och så vidare

Arbetsmiljöarbetet -

Ergonomi - hur funkar det, vad behöver folk tänka på.

Ansvarig för arbetsmiljön

Anhöriglista

Vem ska kontaktas vid – arbetsplatsolycka, olycksfall, nödsituation

Rutiner kring olyckor – hur funkar det med ex tillbudsrapportering?

Pärm för arbetsmiljöarbete – sätta in register