Renoveringsgruppen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Renoveringsgruppen tillsattes för att säkra Föreningen Kulturhusets inflytande över de 6 miljoner kronor som Jönköpings Kommun avsatte för renoveringen av Kulturhuset i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9, mellan åren 2013-2016. Gruppen bestod av Sebastian och Carl. Varav Sebastian var styrelseledamot.

Projektstyrning[redigera]

Renoveringsgruppen strävade efter att följande processordning skulle råda:

  • Ramarna kring projekten tas fram gemensamt i renoveringsgruppen.
  • Möte med kommunen där projekten diskuteras och beslutas.
  • För varje projekt som påbörjas framöver ska det finnas med en person från Kulturhusets renoveringsgrupp, som fungerar som referens och kontaktperson.
  • Ulf på Tekniska Kontoret beställer arbetena.
  • Den löpande kontakten kring projekten understödjs av kontaktpersonen på plats.
  • Denna person har mandat att dra i bromsen om något spårar. Och att anvisa beslutade arbeten inom ramen för det aktuella projektet.
  • All tidsplanering tas fram i samarbete med Kulturhuset för att undvika så mycket störningar på ordinarie verksamhet som möjligt.
  • Om projekten går utanför tidsplaneringen måste vi kompenseras för extra kostnader och uteblivna intäkter.

Kontroll av renoveringsprocessen[redigera]

Renoveringsgruppen strävade efter att få namn, kontaktuppgift, beställningsorder/orderbekräftelse, eventuell tidsplan för kommande projekt i renoveringsarbetet för att kunna informera, underlätta, styra och följa upp under processens gång.

Vill du som medlem följa processen?[redigera]

Under sidan Renoveringen av Kulturhuset uppdaterades processen löpande med Pågående projekt och Projekt på gång eller under diskussion. Medlemmar och aktiva uppmanades att gärna komma med förslag och åsikter, antingen via facebook, genom styrelsens brevlåda på anslagstavlan i entrén eller genom att hugga tag i någon av personerna i renoveringsgruppen!

Minnesanteckningar och protokoll[redigera]

2017-06-20 - Renoveringsgruppen, möte kring belysningen Minnesanteckningar, 2017-06-20

2016-11-15 - Renoveringsgruppen, möte kring belysningen. Renoveringsgruppen (belysningen), minnesanteckningar, 2016-11-15

2016-11-01 - Renoveringsgruppen, möte kring belysningen. Renoveringsgruppen (belysningen), minnesanteckningar, 2016-11-01

2016-09-02 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2016-09-02

2016-03-04 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2016-03-04

2016-02-18 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen.Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2016-02-18

2016-01-11 - Renovering av replokalerna påbörjas.

2015-11-16 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Minnesanteckningar

2015-10-21 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Minnesanteckningar

2015-10-01 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Minnesanteckningar

2015-09-30 - Renoveringsgruppen, möte. Minnesanteckningar

2015-09-16 - Renoveringsgruppen, möte. Minnesanteckningar

2015-09-02 - Renoveringsgruppen, möte. Minnesanteckningar

2015-08-27 - Renoveringsgruppen, konstituerande möte. Minnesanteckningar

2015-08-10 - Slutbesiktning, renovering av låssystem. Minnesanteckningar

2015-06-01 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Minnesanteckningar

2015-02-09 - Renovering av fönster påbörjas.

2015-01-26 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Minnesanteckningar

2014-02-14 - Representanter från Kulturhuset samt medlemsföreningar träffar kommunen för att dra upp riktlinjer kring renovering och upprustning av Kulturhuset. Minnesanteckningar. Anteckningar som PDF.

2013-10-06 - Anna Mårtensson håller presskonferens om att kommunen ska lägga 6 miljoner på att renovera Kulturhuset.

2013-04-27 - Föreningen Kulturhuset ställer som ett av kraven från vårmötet att kommunen renoverar Kulturhuset efter många års bristande underhåll.