Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2015-11-16

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Minnesanteckningar, möte med Ulf Svensson på Tekniska Kontoret, 2015-11-16.

Pågående projekt[redigera]

Låssystemet[redigera]

Taggdosa installerat i bakre Teaterbion. Utbyte av resterande låskolvar är beställt.

Ventilation[redigera]

Tidsintervallerna är till justerade 06:15 - 23:00. Tydliga skyltar kring hur den forcerade ventilationen fungerar ska sättas upp.

Kulturvinden - renovering av ventilation går som planerat. Bör vara färdigt innan årsskiftet. Ulf kollar också på flyttbara skärmväggar, samt tar fram prisuppgift på tre olika.

Belysning[redigera]

Carl och Ulf sparkar på Phosforos. Deadline är första veckan i december.

Ljud- och inspelningsstudion[redigera]

Separat störningsfri el och väggmontering är beställt. Kommer igång så snart som möjligt. Kan genomföras utan tömning av lokalen.

Replokalerna[redigera]

Renovering av replokalerna drar igång 11 januari.

Tekniska Kontoret har viss möjlighet att erbjuda lagringsutrymme under renoveringen. Banden hänvisas till Ulf.

Nyfiket[redigera]

Värmen i Nyfiket. Inte mycket nytt. Vi väntar på att det ska bli riktigt kallt ute för att då kunna vidta åtgärder.

Nya projekt[redigera]

Hissen[redigera]

Datorn i hissen har pajjat. Ny är beställd. Vi diskuterar inköp av ny hiss. 220 000 kr ny platåhiss. 440 000 kr för helt ny hiss. Avvaktar besked från Daniel Islann.

Fönstren i korridoren till GoB-lokalen[redigera]

Fönstren skramlar och skallrar. Särskilt då tåg passerar. Fönstren ska åtgärdas. I första hand genom ommontering, i andra hand genom nyinsättning.

Bygga vägg utanför verkstäderna[redigera]

Förslag från medlemmar att bygga ut väggen utanför verkstäderna, för att utöka lokalernas storlek. Detta skulle enligt Ulf kosta drygt en halv miljon. Förslaget lämnas utan åtgärd.

Brister kring genomförda arbeten[redigera]

  • Dörren till korridoren vid Insikten ska säkras.
  • Speglarna vid toaletterna i korridoren åtgärdas.
  • Vattnet i stora salen fortfarande ur funktion (både städ och kök). Åtgärd beställt.
  • Genomförningarna på toaletterna inte tätade. Åtgärdas nästa gång PEAB kommer till huset.
  • Speglarna i studion skeva. Vi diskuterar åtgärd.
  • Ytterdörrar vid stora entrén och Teaterbion skeva - ska vara åtgärdat.