Renoveringsgruppen (belysningen), minnesanteckningar, 2016-11-01

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Minnesanteckningar, möte kring renovering av belysningen på Kulturhuset, 2016-11-01

Midroc ska göra en inventering av vilka armaturer som finns på plats till nästa möte som är tisdagen den 15 november, klockan 15:00, så att vi kan lägga upp en gemensam plan för det fortsatta arbetet.

Löpande frågor kring belysningen tas med oss som var på mötet. I första hand Tim från Kulturhuset och Ulf från kommunen.

Prioriteringsordning[redigera]

 • 1. Nyfiket
 • 2. Bokcafét

Undertiden hinner nya taken åtgärdas i dansstudiokorridoren, teaterfoajén + korridoren, repakorridoren samt andra våningen.

 • 3. Därefter tas samtliga korridorer på bottenplan.
 • 4. Dansstudion (eftersom taket då hinner lagas med tak från andra ställen)
 • 5. Freeshopen (eftersom armaturerna från dansstudion ska in dit)

Andra våningen[redigera]

 • 6. Första ”rummet”.
 • 7. Korridoren.

Vad som ska göras:[redigera]

Botten våningen[redigera]

 • Bio/dansentrén: Belysning enligt plan. Ersätt trasiga takplattor med dem från dansstudiokorridoren.
 • Teaterbion - Belysning enligt plan. Inget byte av belysning i trappsteg.
 • Rum in till teaterbion, kort korridor samt foajén - Belysning enligt plan. Kvadratiskt grafitgrått innertak.
 • Utanför dansstudion - Belysning enligt plan. Byte av tak till rektangulära vita plattor. Ta bort furu.
 • Dansstudion - Belysning enligt plan. Ersätt trasiga plattor med dem från korridoren eller andra våningen.
 • Nyfiket - Belysning enligt plan.
 • Freeshopen - Belysning enligt plan.
 • Huvudentrén - Belysning enligt plan. Men justera så att armaturen/skenena vid trappan ligger i mitten av taket. Ser väldigt konstigt ut nu. Måla tak svart.
 • Repakorridoren - Belysning enligt plan. Kvadratiskt grafitgrått innertak.

Andra våningen[redigera]

 • Rummet ovanför trappan - Belysning enligt plan. Riv kabel till nuvarande armaturer och dra nytt, men spara samtliga kablar från ”förr i tiden”.
 • Verkstadskorridoren - Ta bort innertak i utrymmet mellan verkstäderna. Måla vitt. Belysning enligt plan.

Spara innertak från och med början på korridoren. Vitt kvadratiskt innertak. Belysning enligt förslag till korridoren mellan Nyfiket och Stora Salen (typ uplights).

 • Verkstäderna - belysning enligt förslag.

Tredje våningen[redigera]

 • Kulturvinden - Belysning enligt plan.