Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2015-01-26

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Minnesanteckningar möte mellan Föreningen Kulturhuset och Tekniska Kontoret gällande renovering av Kulturhuset, 2015-01-26.

Närvarande: Erik, Daniel Islann, Johan J, Jon H, Ulf Svensson, Sara

Låssystem[redigera]

  • Ulf Svensson ska tillsammans med Jon H, Anders och en person som arbetar med låssystem vara med i en arbetsgrupp.
  • Gruppen ska bl.a. diskutera var läsare ska sitta m.m.
  • Det nya låssystemet kan bli klart inom ett år.

Fönstrena[redigera]

  • Påbörjas av Ulf.

Toaletterna[redigera]

  • Sara och Erik ska bilda en grupp för att titta på vilken typ av klinker, innertak och kakel som ska finnas på toaletterna.

Ventilation[redigera]

  • Daniel Islann tar hand om.

Belysning[redigera]

  • Jon och Erik ska bilda en arbetsgrupp som gör en inventering av vilken typ av belysning som behövs.

Väggen i styrelserummet[redigera]

  • Ulf ordnar material så kan föreningen bygga väggen själva.

Entrén + utemiljön[redigera]

  • Föreningen ska på nästa styrelsemöte se till att en grupp på 3-4 personer skapas för att diskutera detta. Gruppen ska innehålla representanter från Folkets Bio och Sportdansarna.

Övrigt[redigera]

  • Det som kommer att bli dyrast av det som diskuterats hittills är ventilationen och entrén.