Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2016-09-02

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Minnesanteckningar, möte med Ulf Svensson på Tekniska Kontoret, 2016-09-02.

Ekonomiska läget just nu[redigera]

 • 6 miljoner till årskiftet 2017-2018.
 • 2,8 miljoner spenderat hittills.
 • Belysningen 1,5-1,8 miljoner.

Åtgärdat sedan sist[redigera]

 • Låsanordning på ytterdörren vid Teaterbion bytt.

Pågående projekt[redigera]

Belysningen[redigera]

Belysningsarbetet påbörjas måndag 5 september med Stora Salen och beräknas pågå till runt den 23e. Därefter fortsätter de genom huset våning för våning.

Entrén[redigera]

I samband med belysningsarbetet ska innertaket tas ner och undertaket målas svart.

Fönster[redigera]

Fönstren ska renoveras på hela Tändsticksområdet. Arbetet börjar med hela södra sidan på Kulturhuset i mitten på september. Ordinarie underhåll och inget som har med renoveringsbudget att göra.

Föreningslokaler[redigera]

GoB-lokalen. GoB river scenen själva. Belysningen byts i samband med helrenoveringen. Golv och tak i stora rummet är ordinarie underhåll och görs i slutet på året. Kökets golv och tak byts omgående och tas från ordinarie underhåll.

Bokcafét. Belysningen byts i samband med helrenoveringen. Golv och tak är ordinarie underhåll och görs i slutet på året.

Båda föreningslokalerna ska vara färdiga i slutet på november.

Förråd bredvid hissen[redigera]

Ett förråd ska byggas av AMA bredvid hissen. Rejäla väggar, med regel fäst i vägg, dörr med brytskydd samt armeringsnät ovanpå. Diskussion kring tagg eller vanligt lås. Beräknad kostnad 5000 kr.

Hissen[redigera]

Montering av ny hiss börjar i september och beräknas ta tre veckor. Vi får två veckors varsel. Hälften tas av ordinarie underhåll, hälften från renoveringsbudgeten. Beräknad kostnad totalt 250 000 kr.

Innertak[redigera]

I samband med att belysningsarbetet sätter igång i Stora Salen ska taket monteras ner och regelverket målas. Beräknad kostnad 30 000 kr.

Övriga innertak diskuteras vid nästa träff.

Insikten[redigera]

Renovering av Insikten fortsätter.

 • Lokalen har rensats helt och hållet.
 • Balkongen har börjat monteras. Vi kör på armeringsnät som avskärmning.
 • Scenen ska inom kort börja byggas enligt överenskommen skiss. Efter att stommen är färdig ska den fyllas med isolering för dämpning.
 • Vi beslutar kring golvet att lägga klinker från dörrarna, till framkant av gamla köket och nya grinden. Mellan scenen och klinker läggs matta.
 • Vi beslutar att fönstren ska sättas igen med tre skivor gips och sen stenull följt av tyg. Kulturhuset beställer tyget.
 • Ramper ska byggas till entréerna för ökad tillgänglighet.
 • Beräknad kostnad för scen, balkong, golv, igensättning av fönster, ramper vid entréer samt el är max 300 000 kr.
 • Carl har diskuterat med Arne gällande akustiska material. Vi bygger egna ljudfällor.

Inspelningsstudion[redigera]

Spots i taket av glödljusmodell det enda som är kvar.

Lås och dörrar[redigera]

Utöver entrédörren vid Teaterbion som är ett ständigt problem, verkar det mesta funka bra.

Nyfiket[redigera]

Värmen i Nyfiket är fortfarande under all kritik. Vad händer? Se vidare under ventilation.

Stora salen och scenen[redigera]

Inget nytt utöver belysning och innertak. Tidigare planer kring ommålning och så vidare kvarstår.

Teaterbion[redigera]

Renovering av Teaterbion planeras. Ansökan ska in till Boverket senaste 31 december gällande totalrenovering. Beräknad sammanlagd kostnad 700 000 kr.

Ventilationen[redigera]

Efter att ventilationen gicks igenom fungerar den bättre i större delen av huset.

Dock är det många som upplever kalldrag, utsatta lokaler är särskilt kontoret, sammanträdesrummet och Nyfiket.

Stora problem på Kulturvinden med att det nya systemet inte orkar med ens 50-60 personer, senast förra helgen. Trots att forcerad ventilation varit igång hela dagen inför uthyrningen.

Brister kring utfört arbete[redigera]

 • Spegeln i dansstudion skev.
 • Genomförningarna på toaletterna inte tätade.
 • Entrédörren vid Teaterbion...