Renoveringsgruppen, minnesanteckningar, 2015-09-02

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Belysning i fastigheten[redigera]

Dyrken snackar med Jonas på före detta Phosforos angående ljussättning. Carl meddelar härmed att Jonas hör av sig i kväll måndag 7 sept när han anländer till kulturhuset. För att ta en första titt och diskutera hur vi kan gå vidare med ljuset i stora salen samt övriga huset.

Nycklar och låskolvar[redigera]

Tim har tagit fram offert kring låssystemet. 45 låskolvar inklusive arbete kostar 24 000 kr + nycklar á 67 kr + moms.

Vi vill ha:

  • Huvudnyckel som går till allt och alla. En enda, som endast används då hela systemet kraschar.
  • Arbetsnyckel för alla lås som inte har taggar. Kanske två-tre som finns på kontoret.
  • Kulturhus-nyckel som går till alla kulturhusets förråd. Till styrelse, hustomtar, arrangörer osv.
  • Enskilda nycklar som går till specifika lås. Varje förening/hyresgäst får en nyckel. Möjlighet att låsa ut fler nycklar.

Möte med Mia på Passera tisdag, 2015-09-08. Beslutsunderlag mejlas ut för godkännande.

Prioriteringsordning beslutad av Styrelsen, 2014-xx-xx[redigera]

  • Låssystem
  • Fönster (ljud- och värmeisolering, hakar mm.)
  • Toaletterna Folkets Bio
  • Ventilation Studion och Vinden
  • Belysning i fastigheten samt inköp av fasadbelysning
  • Väggen i styrelserummet

Rapport från Ulf om ekonomin[redigera]

Ulf ska inkomma med rapport, imorgon torsdag 3/9, om var vi ligger ekonomiskt. Hur mycket vi bränt, hur mycket som finns kvar.

Inkludering kring renovering - Husmåndag, 2015-09-07[redigera]

Första steget att inkludera husets aktiva kring renoveringen blir på nästa husmåndag, 2015-09-07. Tim ansvarig. Information kring prio-lista, ekonomi samt kommande projekt och genomförande. Eventuell Önskelista.

Kontroll av renoveringsprocessen[redigera]

Vi vill ha namn, kontaktuppgift, beställningsorder/orderbekräftelse, eventuell tidsplan för kommande projekt i renoveringsarbetet för att själva kunna informera, underlätta, styra och följa upp under processens gång.

Nästa möte med kommunen[redigera]

Möte med kommunen torsdag, 2015-09-10, klockan 16:00.