Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2015-10-21

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Anteckningar från möte med Ulf, Tekniska Kontoret, Jönköpings Kommun på Kulturhuset, 2015-10-21.

Status på pågående arbeten[redigera]

Låssystemet[redigera]

Renovering och uppgradering av låssystemet ska slutföras enligt beslut från 1 oktober.

Teaterbions bakre dörr får egen taggdosa. Även hissen får egen dosa.

Kontaktperson på Kulturhuset: Carl

Ventilation[redigera]

Ventilation på vinden ska bytas ut till att klara 130 personer. Nuvarande ventilation tas bort. Stolförrådet ersätts av utrymme för ventilation. Luftkanaler hängs i taket över takstolarna.

Studions ventilation har inspekterats. Den ska toppas till att klara av drygt 100 personer. Uppgradering ej nödvändig.

De ordinarie drifttiderna för ventilation ändras till 10:00-22:00.

I övrigt ska tydliga informationsskyltar sättas upp om hur den forcerade ventilationen fungerar.

Kontaktperson på Kulturhuset: ?

Belysning[redigera]

Vi går vidare med belysningen som planerat.

Kontaktperson på Kulturhuset: Carl

Brister kring genomförda arbeten[redigera]

 • Dörren till korridoren vid Insikten ska säkras.
 • Speglarna vid toaletterna ojämna.
 • Vattnet i stora salen ur funktion (både städ och kök)
 • Rörgenomförningar på toaletterna inte tätade.
 • Speglarna i studion skeva.

Toaletterna i teaterfoajen

 • Taket skulle ersättas med fast tak med inspektionslucka. Enligt Ulf ej möjligt pga för mycket arbeten (el, vvs osv) som behöver kunna utföras där.
 • Golvet diskuteras men lämnas utan åtgärd för tillfället.

Saker vi ska sätta igång[redigera]

Nyfiket[redigera]

Värmen ska åtgärdas snarast. Till denna vintern ska det definitivt vara varmt.

Kontaktperson på Kulturhuset: Sebastian

Ljud- inspelningsstudion[redigera]

Golvet ska bytas till akustiskt golv. Separat störningsfri el ska installeras. I samarbete med relevant expertis genomförs nödvändig akustisk dämpning av hela lokalen.

Arbetet påbörjas snarast.

Kontaktperson på Kulturhuset: Carl

Replokalerna[redigera]

I samband med renoveringen av ljud- och inspelningsstudion byts golven i samtliga replokaler. Nödvändiga reparationer genomförs (spackling, avfuktning osv.) och nuvarande golv ersätts med filtmatta.

Nya eluttag monteras i utompåliggande rännor i brösthöjd.

Eventuellt öka amperestyrka på en av faserna i varje replokal, med samma matning.

Renovering av replokalerna genomförs under januari 2016.

Kontaktperson på Kulturhuset: Carl

På gång framöver[redigera]

 • Bidragsansökan till Boverket för renovering av Insikten ska skickas in. Kommunen ställer sig bakom denna.

I planeringsstadiet[redigera]

 • Insikten
 • Teaterbion
 • Entrén