Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2016-03-04

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Minnesanteckningar, möte med Ulf Svensson på Tekniska Kontoret, 2016-03-04. (Ej färdiga)

Åtgärdat sedan sist[redigera]

  • Rampen till Insikten är uppfylld.
  • Dörren till repa-korridoren är fixad.
  • Handikapp-toaletten i korridoren är åtgärdad.

Pågående projekt[redigera]

Belysning[redigera]

Belysningsförslag färdigt. Var går gränsen mellan allmän belysning och verksamhetsbelysning? Frågan tas upp på möte med Daniel.

Vi ser även över möjligheterna att renovera i replokaler, verkstäder samt föreningslokaler.

Entrén[redigera]

Arbete kommer genomföras i entrén i samband med belysningsarbetet.

Innertak[redigera]

Nya takplattor ska sättas in i korridoren mellan Stora Salen och Nyfiket. Kostar drygt 8000 kr. Om vi lägger till korridoren in till stora salen blir det ytterligare 4000 kr. Ulf kollar med Jonas så att det stämmer med den nya belysningen. Sen är det bara att köra.

Inför uppsättning av belysning bör taket i Stora Salen målas om, särskilt listerna mellan plattorna mot takfönstersidan. Ev behöver plattorna behöver bytas också. Ulf tar fram offert till nästa träff.

Inspelningsstudion[redigera]

Carl har träffat Arne och diskuterat hur lokalen kan ljudisoleras. Arne har tagit fram förslag som vi kör på. Sebastian tar fram offert på gardiner.

Insikten[redigera]

Vi har beviljats 300 000 kr från Boverket, med de ytterligare 300 000 kr från kommunen ska vi bland annat riva ut köket, bygga ett hängande ljudbås, höja scenen, fixa akustik, belysning, ventilation samt köpa in nytt ljud och ljus. Ulf tar fram offert på de olika delarna i jobbet. Beslut tas på nästa möte om hur vi går vidare.

Lås och dörrar[redigera]

Brytskydd ska sättas upp på bakdörrarna. Dörren till Teaterentrén ska åtgärdas på nytt, så den nu fungerar helt och hållet. Skydda.nu ska åtgärda problemet med att batterierna till OCR-låsen (de trådlösa) laddar ur väldigt fort.

Nyfiket[redigera]

Värmen i Nyfiket. Tempmätaren visar på kraftiga temperaturförändringar under dygnet. Vi diskuterar fläktar i taket för att lösa värmen i lokalen.

Trösklar[redigera]

Vissa har åtgärdats, medan andra fortfarande är slitna. Verkar svårt att åtgärda mellan entrén och dansstudiokorridoren.

Ventilationen[redigera]

Obligatorisk Ventilation Kontroll (OVK) genomförs just nu på hela Tändsticksområdet. I samband med detta kommer ventilationen på Kulturhuset också gås igenom.

Projekt på gång eller under diskussion[redigera]

Golv och ytskikt[redigera]

Det kostar drygt 30-50 kr/m2 för en övergång av golven. Då återställs de genom slipning och skurning till så gott som nya genom ångtvättbilen.

Hissen[redigera]

Är helt slut. Ulf tar fram två olika offertförslag. Frågan om vem som ska ta den kostnaden tas upp med Daniel. Allmänt underhåll eller renoveringspengar?

Snicken[redigera]

Sanering kostar 5000 kr. Då behöver lokalen vara helt tömd innan. En klimatbox till taket som tar upp alla små partiklar kostar drygt 20 000 kr. Sebastian pratar med de aktiva i Snicken om när det går att tömma för en ev sanering.

Stora salen och scenen[redigera]

Utöver tak och belysning pratar vi om att måla om väggar, måla om scenen och beställa nya gardiner ut mot gatan på scenen. Sebastian har beställt offert på gardiner. Planering fortsätter från Kulturhusets sida.

Teaterbion[redigera]

Totalrenovering har varit på gång sedan länge. Renoveringsplanering fortsätter i samverkan med Folkets Bio och övriga intressenter.

Wifi/nätverket[redigera]

Ulf tar in anbud från Midroc, Teleproffs och Junet på wifi. Under tiden kollar Carl och Sebastian vidare i huset vad som kan göras från Kulturhusets sida.

Brister kring utfört arbete[redigera]

  • Spegeln i dansstudion färdigställs kommande veckan.
  • Spegeln på toaletten i korridoren åtgärdas nästa gång PEAB är i huset.
  • Genomförningarna på toaletterna inte tätade. Åtgärdas nästa gång PEAB kommer till huset.