Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2015-10-01

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Telefonmöte, 2015-10-01, med Ulf Svensson på Tekniska Kontoret.

Godkänt

Krav från Ulf:

  • Inga tillägg i beställningen, utan koll med honom.