Verksamhetsplan 2023

Från Kulturhuset Jönköping Wiki


Verksamhetsplan2022.png
Körsbärsblom i april! ♥

Syftet för Föreningen Kulturhuset är att driva ett Kulturhus i Jönköping. Denna verksamhetsplan bygger på principen att vi i Föreningen Kulturhuset innehar den samordnande rollen i huset, att vi förfogar över lokalerna samt att den grundläggande demokratiska principen är en person - en röst. Verksamhetsplanen är ett verktyg som ska underlätta för föreningens förtroendevalda, arbetsgrupper och personal att agera i linje med medlemmarnas vilja.


INTRODUKTION[redigera]

Kultan lyser upp i regnet

Målsättning[redigera]

Föreningen Kulturhuset i Jönköping har sedan 1983 möjliggjort och bedrivit fri kultur i Kulturhuset på Tändsticksområdet, en verksamhet och ett arbetssätt som i förlängningen främjar Jönköping i sin helhet. Kulturhuset är en unik plattform för kulturella och kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Vi menar att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Med detta som utgångspunkt arbetar vi för att fånga upp kulturellt intresserade människor och organisationer för att ge dem resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i. Kulturhuset ska vara plattform för kulturaktörer av alla slag, oavsett om det är framtida kulturkonsumenter, kreatörer eller kulturella kreativa näringar, så måste alla dessa ha en plats där deras kulturintresse väcks, där deras skapandelust får utvecklas och deras talang får skina, utan pekpinnar och censur. Detta är en utav Kulturhusets viktigaste funktioner.

Kulturhuset som social och kulturell mötesplats[redigera]

Kulturhuset roll har alltid varit mångbottnad. Utöver all den kulturverksamhet som tar plats och genomförs i huset, finns också en plattform för personer som inte ingår i någon förening, som inte har någon klar plan för vad deras närvaro ska leda till, för folk som behöver ett nytt sammanhang för att deras gamla sammanhang spelat ut sin roll eller blivit destruktivt. Det är en plats där folk kan aktivera sig efter förmåga och bli en del av det fria kulturlivet i Jönköping. Kulturhuset har många gånger fungerat som ett skyddsnät som fångat upp individer och initiativ som lätt faller mellan stolarna eller kanske inte ryms inom kommunens egen organisation. Genom deltagarkulturen inkluderas människor till att själva vara med och utveckla sin egen aktivitet. På detta sätt har Kulturhuset blivit ett unikt komplement till Jönköping Kommuns ordinarie verksamhet.

Inriktning för verksamheten 2024[redigera]

VÅR VERKSAMHET[redigera]

Här presenteras den verksamhet i Kulturhuset som Föreningen Kulturhuset möjliggör och står för.

Konstverksamheten[redigera]

Väggmålning som växer fram

På flera ställen i huset finns olika väggmålningar, foton, affischer, graffiti och små konstinstallationer. Både i repkorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. På andra våningen finns foton från när Kulturhuset var en del av Tändsticksfabriken, medan korridoren utanför Nyfiket pryds av bilder från 1980-talet när striderna för ett hus i centrum rasade.

Plan för konstverksamheten 2024:

 • Möjliggöra för utställningar av olika slag i husets lokaler.
 • Verka för att fler personer ska få möjlighet att verka, ställa ut och utvecklas i sitt konstskapande, särskilt barn och unga, amatörer och hobbykonstnärer.
 • Uppmuntra olika initiativ vad det gäller väggmålningar, graffiti eller affischering.
 • Fylla på med foton från det som händer i huset och kring kampen för ett hus i centrum idag.
 • Skydda de byggnadsminnesförklarade affischerna i verkstads korridorerna mot slitage.
 • Fortsätta samarbetet med Södra Vätterbygdens konstrunda
 • Vidareutveckla de samarbeten vi har med lokala konstnärliga utbildningar (bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola samt Fotoskolan i Jönköping).

Musikverksamheten[redigera]

Nyfiken scen11.jpg
Frispel i Öppna Repan

Musikverksamhetens mål är att Kulturhuset ska vara en självklar mötesplats för musiker och musikintresserade från Jönköpings kommun, regionen och hela landet. Det ska vara en självklar utgångspunkt för människor som vill bilda sitt första band, hitta sin första replokal, sätta upp sin första spelning, lära sig grunderna i ljud- och ljusteknik, spela in sin första demo och så vidare. Musikverksamheten har som mål att fokusera på ungdomar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet.

Plan för scenerna 2024 :

 • Utveckla våra scener och scenmöjligheter i Insikten, Nyfiket, Teaterbion, Studion, Stora Salen och på Kulturvinden
 • Fortsätta hålla utbildningar inom ljud- och ljusteknik.
 • Installera permanenta ljud- och ljussystem i de lokaler som har behov av det.
 • Utveckla scenen och akustiken i Nyfiket för att skapa en mer evenemangsvänlig lokal
 • Fortsätta och utveckla samarbeten med andra musikarrangörer i Jönköping, i region och med skolor, folkhögskolor och andra utbildningsinstitutioner.

Plan för replokalerna 2024:

 • Fortsätta samarbetet med studieförbund kring replokalerna.
 • I första hand ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar.

Plan för Öppna repan 2024:

 • Fortsätta underhålla de instrument och den tekniska utrustning som finns i Öppna Repan.
 • Skapa ett introduktionssystem för öppna repan så som finns i inspelningsstudion.

Plan för Ljud- och inspelningsstudion 2024:

 • Fortsätta utveckla ett system så att Ljud- och inspelningsstudion ska kunna fungera på ett liknande sätt som våra verkstäder.
 • Jobba mot att utveckla ett bra onlinebokningssystem för studion kopplat till låset.

Nyfiket[redigera]

Folkköket serverar tomatsoppa

Nyfiket är hjärtat i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter, fiket är en självklar mötesplats för aktiva i huset och för nya att komma i kontakt med Kulturhuset.

Gottkäk.jpg

Plan för Nyfiket 2024:

 • Nyfiket skall fortsätta vara ett idéellt drivet café där Nyfiketgruppen sköter driften.
 • Sträva efter en välkomnande miljö.
 • Reparera och/eller nyinvestera och byta dåligt fungerade köksutrustning.


Folkköket

 • Servera vegansk soppa för 20kr varje vecka för att öka gemenskap och göra det möjligt för alla oavsett ekonomisk förutsättning att bli mätta.

Hjärnkoll


Loppisfiket

 • Hålla caféet öppet i samband med loppisen.

Loppisen[redigera]

Loppisen en mötesplats för folk från hela regionen, varje helgfri lördag på Kulturhuset.

Plan för loppisen 2024:


Gemenskap i jul[redigera]

Plan för Gemenskap i Jul 2024:

 • Underlätta för Gemenskap i Jul-gruppen att arrangera Gemenskap i Jul - ett alternativt och gratis julfirande som anordnats varje år sedan huset startade.
 • Verka för mer samarbete mellan Nyfiketgruppen och Gemenskap i Jul-gruppen

Freeshopen[redigera]

Freeshopen är en plats som drivs av Freeshopgruppen.

Plan för Freeshopen 2024:

Öppna verkstäderna[redigera]

En Återvinningscentral!

De Öppna Verkstäderna ligger på andra våningen i Kulturhuset. Här finns sedan tidigare Snicken, Keramiken, Målerian,Digitala verkstaden, Öppna kontoret och Tygerian. Syftet med de öppna verkstäderna är att erbjuda ett inkluderande utrymme för fritt skapande på användarnas egna villkor.

Plan för Öppna verkstäderna 2024:

Samarrangemang och övriga kulturverksamheter[redigera]

Plan för Samarrangemang och Övriga kulturverksamheter 2024:


VÅR ORGANISATION[redigera]

Här presenteras planen för föreningen samt hur medlemmar kan bli delaktiga och skaffa sig inflytande och medbestämmande i verksamheten.

Föreningen[redigera]

Folkkök-fullthus.jpg

Föreningen Kulturhuset i Jönköping har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit “en person - en röst”. Med nuvarande driftsform har Föreningen Kulturhuset jobbat för att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme rättvist mellan de olika aktörerna i huset.

Medlemsinflytande[redigera]

Styrelsen[redigera]

Styrelsen har ansvar för att ta beslut mellan medlems- och föreningsmöten. Styrelsen har (i regel) möten den andra torsdagen varje månad, däremellan tar arbetsutskottet hand om brådskande beslut. Styrelsen har ansvar för personal och budget, ansvarsområden som personalutskottet och ekonomiutskottet arbetar mer med.

Plan för Styrelsen 2024:


Enskilda medlemmar[redigera]

Föreningen Kulturhuset har drygt 300 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är krav för att få rösta på föreningsmöten, men inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset.

Plan för enskilda medlemmar 2024:

 • Arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang.
 • Verka för att det ska vara enkelt och tydligt hur enskilda medlemmar eller andra besökare kan aktivera sig i huset.

Arbetsgrupper[redigera]

En arbetsgrupp är en grupp för planering och samordning av arbete kring verksamheten huset. Arbetsgruppen bestämmer själv sitt syfte, arbetsområde och ansvarsfördelning inom gruppen. Efter start av arbetsgrupp meddelas styrelsen som sedan fastställer arbetsgruppens ansvar, arbetsområde, befogenheter och budget.

 • Verka för att arbetsgrupperna i så hög utsträckning som möjligt ska ha handlingsutrymme och kunna fatta beslut inom sina arbets- och ansvarsområden.
 • Verka för att öka kunskapen om hur en grupp ansöker om budgetmedel från fördelningen.

Arrangörsgrupper[redigera]

En arrangörsgrupp är en grupp i huset godkänd av arrangemangsgruppen och styrelsen att boka lokaler hyresfritt och mandat att spendera en del av Föreningen Kulturhusets resurser genom en budgetpost från fördelningen, för att genomföra gruppens arrangemang.

 • Främja och uppmuntra skapandet av arrangörsgrupper
 • Verka för skapandet av arrangörsgrupper inom en mängd olika kultur- och folkbildningsområden.

Verkstäder[redigera]

Medlemsföreningar[redigera]

De föreningar som har regelbunden verksamhet i Kulturhuset har möjlighet att bli medlemsförening i Föreningen Kulturhuset. Medlemsföreningarna har ofta förtur vid bokning av lokaler och har tillgång till reducerade hyror vid bokningar.

Kulturhuset har för närvarande sju medlemsföreningar

Plan för medlemsföreningarna 2024:

Engagemang och delaktighet[redigera]

Delaktighet är grunden för människors inflytande i huset och i verksamheten. Övergripande beslut om föreningens verksamhet tas på förenings- och medlemsmöten, där är den grundläggande principen "en person – en röst" och medlemskap i Föreningen Kulturhuset krävs. Samtidigt strävar vi efter att sprida och fördela makten så att besluten ska tas av dem som berörs i första hand, istället för av administration eller föreningens styrelse. De flesta beslut kring den löpande verksamheten tas därför av dem som är aktiva i respektive verksamhet (exempelvis Öppna Verkstäderna, Öppna Repan och Nyfiket) eller genom arbetsgrupper och olika öppna aktivitetsmöten.

Plan för 2024

Information och kommunikation[redigera]

Tryckta affischer 2018


Plan för information och kommunikation 2024:


Agenda 2030[redigera]

Under hösten 2020 gjorde en av våra medlemmar en noggrann utredning kring Kulturhusets efterlevnad av de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Medlemmen tog också fram en handlingplan för ytterligare steg som föreningen kan ta för att nå upp till fler mål.

 • Tillgängliggöra utredningen för föreningen, framförallt för verkstäder, arbets- och arrangärsgrupper
 • Understödja de medlemmar, verkstäder, arbets- och arrangärsgrupper som vill arbete med Agenda 2030-frågor

Administration[redigera]

Administrationens huvudsakliga funktion är att möjliggöra för verksamheten genom att dra in pengar till huset genom lokaluthyrning och loppisbokning, samt att sköta ekonomin. Målet är en administration som är underställd verksamheten, istället för tvärtom. Beslutanderätt ligger idag hos de ideellt aktiva, inte hos anställda tjänstemän. Ett förhållande som utvecklats under 38 år till vad det är idag och är ett förändringsarbete som ständigt pågår.

Kulturvinden

Plan för Uthyrningsverksamheten 2024:

Plan för personal 2024:


Samarbeten med andra organisationer[redigera]

FASTIGHETEN[redigera]

Bild på Kulturhuset, sett från Tändsticksgränd

Kulturhusets verksamhet och administration inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret men drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982. Kulturhusets fastighet har sedan 2018 blivit byggnadsminnesförklarat.

Plan för underhåll och drift 2024

 • Fortsätta samverka med Tekniska Kontoret gällande drift, underhåll och eventuella störningar i Huset.

Plan för lokalerna 2024: