Jönköping Qom ut

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Logo qomut.png

Jönköping Qom ut bildades 2013, samma år som Jönköpings första pridefestival. Sedan dess har det varit parad varje år med ett ständigt ökat deltagarantal. 2017 gick ungefär 10 000 (!) personer i paraden. Förutom paraden så arbetar Jönköping Qom Ut fram stora delar av programmet för Pride-veckan i Jönköping.

Qom Ut arbetar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, lika värde och lika rättigheter. Samt för att alla människor, oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet eller ålder ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.

Kontakt[redigera]

http://qomut.se

https://www.facebook.com/JonkopingQomUt