Verksamhetsplan 2022

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Hej alla! I år är upplägget på verksamhetsplanen mer slimmat än tidigare år - detta för att planen ska bli mer lättläst och överskådlig.


Verksamhetsplan2022.png
Körsbärsblom i april! ♥

Syftet för Föreningen Kulturhuset är att driva ett Kulturhus i Jönköping. Denna verksamhetsplan bygger på principen att vi i Föreningen Kulturhuset innehar den samordnande rollen i huset, att vi förfogar över lokalerna samt att den grundläggande demokratiska principen är en person - en röst. Verksamhetsplanen är ett verktyg som ska underlätta för föreningens förtroendevalda, arbetsgrupper och personal att agera i linje med medlemmarnas vilja.


INTRODUKTION[redigera]

Kultan lyser upp i regnet

Målsättning[redigera]

Föreningen Kulturhuset i Jönköping har sedan 1983 möjliggjort och bedrivit fri kultur i Kulturhuset på Tändsticksområdet, en verksamhet och ett arbetssätt som i förlängningen främjar Jönköping i sin helhet. Kulturhuset är en unik plattform för kulturella och kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Vi menar att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Med detta som utgångspunkt arbetar vi för att fånga upp kulturellt intresserade människor och organisationer för att ge dem resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i. Kulturhuset ska vara plattform för kulturaktörer av alla slag, oavsett om det är framtida kulturkonsumenter, kreatörer eller kulturella kreativa näringar, så måste alla dessa ha en plats där deras kulturintresse väcks, där deras skapandelust får utvecklas och deras talang får skina, utan pekpinnar och censur. Detta är en utav Kulturhusets viktigaste funktioner.

Kulturhuset som social och kulturell mötesplats[redigera]

Kulturhuset roll har alltid varit mångbottnad. Utöver all den kulturverksamhet som tar plats och genomförs i huset, finns också en plattform för personer som inte ingår i någon förening, som inte har någon klar plan för vad deras närvaro ska leda till, för folk som behöver ett nytt sammanhang för att deras gamla sammanhang spelat ut sin roll eller blivit destruktivt. Det är en plats där folk kan aktivera sig efter förmåga och bli en del av det fria kulturlivet i Jönköping. Kulturhuset har många gånger fungerat som ett skyddsnät som fångat upp individer och initiativ som lätt faller mellan stolarna eller kanske inte ryms inom kommunens egen organisation. Genom deltagarkulturen inkluderas människor till att själva vara med och utveckla sin egen aktivitet. På detta sätt har Kulturhuset blivit ett unikt komplement till Jönköping Kommuns ordinarie verksamhet.

Inriktning för verksamheten 2022[redigera]

I årets verksamhetsplan ligger fokus på insatser med syftet att underlätta för återstart av föreningens verksamhet, samt förbättra arbetssätt och samarbete i föreningens organisation.

Tre områden att satsa på:

 • Upprustning: Lokalupprustning, nyinköp och reparation av utrustning och system.
 • Satsning på ökad tillgänglighet: Här menar vi båpde fysisk och social tillgänglighet. Allt från affischer till ramper till digitala samverkansplattformar.
 • Bibehållande: Bibehålla förbättringar och förvalta våra inneboende resurser.

Kulturhuset har, liksom många andra, påverkats enormt av covid-19-pandemin. De ekonomiska svårigheterna och det minskade antalet aktiva medlemmar har gjort att förutsättningarna för att bedriva kulturverksamhet har varit väldigt begränsade. Kulturhusets verksamhetsplan 2022 har utformats med förhoppningen att verksamheten ska uppnå och överträffa den aktivitetsnivå som fanns i huset innan pandemin.

VÅR VERKSAMHET[redigera]

Här presenteras den verksamhet i Kulturhuset som Föreningen Kulturhuset möjliggör och står för.

Konstverksamheten[redigera]

Väggmålning som växer fram

På flera ställen i huset finns olika väggmålningar, foton, affischer, graffiti och små konstinstallationer. Både i repkorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. På andra våningen finns foton från när Kulturhuset var en del av Tändsticksfabriken, medan korridoren utanför Nyfiket pryds av bilder från 1980-talet när striderna för ett hus i centrum rasade.

Plan för konstverksamheten 2022:

 • Möjliggöra för utställningar av olika slag i husets lokaler.
 • Verka för att fler personer ska få möjlighet att verka, ställa ut och utvecklas i sitt konstskapande, särskilt barn och unga, amatörer och hobbykonstnärer.
 • Uppmuntra olika initiativ vad det gäller väggmålningar, graffiti eller affischering.
 • Fylla på med foton från det som händer i huset och kring kampen för ett hus i centrum idag.
 • Skydda de byggnadsminnesförklarade affischerna i verkstads korridorerna mot slitage.
 • Fortsätta samarbetet med Södra Vätterbygdens konstrunda
 • Vidareutveckla de samarbeten vi har med lokala konstnärliga utbildningar (bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola samt Fotoskolan i Jönköping).

Musikverksamheten[redigera]

Nyfiken scen11.jpg
Frispel i Öppna Repan

Musikverksamhetens mål är att Kulturhuset ska vara en självklar mötesplats för musiker och musikintresserade från Jönköpings kommun, regionen och hela landet. Det ska vara en självklar utgångspunkt för människor som vill bilda sitt första band, hitta sin första replokal, sätta upp sin första spelning, lära sig grunderna i ljud- och ljusteknik, spela in sin första demo och så vidare. Musikverksamheten har som mål att fokusera på ungdomar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet.

Plan för scenerna 2022 :

 • Utveckla våra scener och scenmöjligheter i Insikten, Nyfiket, Teaterbion, Studion, Stora Salen och på Kulturvinden
 • Fortsätta hålla utbildningar inom ljud- och ljusteknik.
 • Installera permanenta ljud- och ljussystem i de lokaler som har behov av det.
 • Utveckla scenen och akustiken i Nyfiket för att skapa en mer evenemangsvänlig lokal
 • Fortsätta och utveckla samarbeten med andra musikarrangörer i Jönköping, i region och med skolor, folkhögskolor och andra utbildningsinstitutioner.

Plan för replokalerna 2022:

 • Fortsätta samarbetet med Studiefrämjandet kring replokalerna.
 • I första hand ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar.
 • I samråd med Studiefrämjandet arbeta fram sätt att öka det demokratiska inflytandet över replokalerna.

Plan för Öppna repan 2022:

 • Fortsätta underhålla de instrument och den tekniska utrustning som finns i Öppna Repan.
 • Skapa ett introduktionssystem för öppna repan så som finns i inspelningsstudion.

Plan för Ljud- och inspelningsstudion 2022:

 • Fortsätta utveckla ett system så att Ljud- och inspelningsstudion ska kunna fungera på ett liknande sätt som våra verkstäder.
 • Jobba mot att utveckla ett bra onlinebokningssystem för studion kopplat till låset.

Nyfiket[redigera]

Folkköket serverar tomatsoppa

Nyfiket är hjärtat i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter, fiket är en självklar mötesplats för aktiva i huset och för nya att komma i kontakt med Kulturhuset.

Gottkäk.jpg

Plan för Nyfiket 2022:

 • Nyfiket skall fortsätta vara ett idéellt drivet café där Nyfiketgruppen sköter driften.
 • Arbeta med särskilda smittskyddsrutiner för att minska spridningen av covid-19, och bibehålla de vanliga rutinerna för livsmedelshygien.
 • Sträva efter en välkomnande miljö.
 • Arbeta med att skapa “matlag” som på rullande schema ansvarar för att hålla ett folkkök eller loppisfik.
 • Reparera och/eller nyinvestera och byta dåligt fungerade köksutrustning.
 • Tydliggöra fikets öppettider.
 • Fortsätta utveckla Nyfiket som en stödjande resurs för arrangemang i huset.
 • Gradvis övergå till take-away-artiklar i papper istället för plast.

Folkköket

 • Servera vegansk soppa för 20kr varje vecka för att öka gemenskap och göra det möjligt för alla oavsett ekonomisk förutsättning att bli mätta.

Nyfiken Scen

 • Kombinera underhållning på en öppen scen med servering av en mer lyxig vegansk måltid.

Lunch Lyriken

 • Varannan fredag servera lunch och möjliggöra för poesiläsning med pensionärer som främsta målgrupp.

Loppisfiket

 • Hålla caféet öppet i samband med loppisen.

Loppisen[redigera]

Loppisen en mötesplats för folk från hela regionen, varje helgfri lördag på Kulturhuset.

Plan för loppisen 2022:

 • Att bedriva loppmarknad på Kulturhuset under helgfria lördagar organiserat av Loppis-gruppen och operativ samordnare.
 • Smittskyddsanpassa loppisen till följd av covid-19 vid behov.
 • Rekrytera nya personer till loppisgruppen.

Gemenskap i jul[redigera]

Plan för Gemenskap i Jul 2022:

 • Underlätta för Gemenskap i Jul-gruppen att arrangera Gemenskap i Jul - ett alternativt och gratis julfirande som anordnats varje år sedan huset startade.
 • Verka för mer samarbete mellan Nyfiketgruppen och Gemenskap i Jul-gruppen
 • Verka för mer samverkan med externa organisationer som Hela Människan

Freeshopen[redigera]

Freeshopen är en plats som drivs av Freeshopgruppen.

Plan för Freeshopen 2022:

 • Låta Freeshopen vara en plats där människor kan lämna och/eller hämta kläder eller andra saker.
 • Ta fram tydlig information om hur man kommer in i Freeshopen och hur man blir en del av Freeshopgruppen.

Öppna verkstäderna[redigera]

En Återvinningscentral!

De Öppna Verkstäderna ligger på andra våningen i Kulturhuset. Här finns sedan tidigare Snicken, Keramiken, Målerian,Digitala verkstaden, Öppna kontoret och Tygerian. Syftet med de öppna verkstäderna är att erbjuda ett inkluderande utrymme för fritt skapande på användarnas egna villkor.

Plan för Öppna verkstäderna 2022:

 • I samarbete med ABF Öppna ytterligare en keramikverkstad i Smedbyn i Huskvarna.
 • Färdigställa Öppna kontoret.
 • Fortsätta utveckla Tygerian.
 • Slutföra planen att öppna sprayverkstad.

Samarrangemang och övriga kulturverksamheter[redigera]

Plan för Samarrangemang och Övriga kulturverksamheter 2022:

 • Aktivt sträva efter att bredda kulturverksamheterna i huset t.ex. mot teater och estradpoesi
 • Fortsätta främja och understödja e-sport- och spelkultur.
 • Fortsätta understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, konvent och mässor.
 • Fortsätta uppmuntra och understödja deltagarkultur.

VÅR ORGANISATION[redigera]

Här presenteras planen för föreningen samt hur medlemmar kan bli delaktiga och skaffa sig inflytande och medbestämmande i verksamheten.

Föreningen[redigera]

Folkkök-fullthus.jpg

Föreningen Kulturhuset i Jönköping har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit “en person - en röst”. Med nuvarande driftsform har Föreningen Kulturhuset jobbat för att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme rättvist mellan de olika aktörerna i huset.

Medlemsinflytande[redigera]

Under 2022 ska Kulturhuset ta tag i demokratiarbetet försäkra att medlemmar har en tydlig påverkan och delaktighet i verksamheten.

 • Transparens - öka tillgång till protokoll och beslutsgångar/underlag genom att lägga upp allt på Kulturhusets Wiki.
 • Medlemsstyre - Under 2022 skall styrelsen öka antal medlemsmöten vid större frågor för att ge alla medlemmar mer inflytande och kunskap om föreningens arbete.
 • Deltagarkultur - främja tillgång till och förtroende för arbetsgrupper och övrigt engagemang.
 • Tillit - stäva efter att bygga en kultur av förtroende och tillit
 • Årsmöte - skapa mer inkluderande årsmöten. Sträva efter mötestekniker som ser till att alla deltagare blir hörda genom tydliga talarlistor och talartid.
 • Folkbildning - Under 2022 sträva hålla en utbildning om föreningsdemokrati på Kulturhuset för att se till att alla medlemmar känner att de har tillgång till det demokratiska språket.
 • Feminism - Ett mål för 2022 är att skapa en policy för nolltolerans mot sexuella trakasserier och tydliga handlingsplaner när dessa övergrepp uppstår.
 • Feminism - Starta ett strukturellt arbete för att främja en mångfald av personers delaktighet i huset.
 • Trygghet - Under 2022 skall Kulturhuset göra en policy mot hot och våld och tydliga handlingsplaner när dessa övergrepp uppstår.

Styrelsen[redigera]

Styrelsen har ansvar för att ta beslut mellan medlems- och föreningsmöten. Styrelsen har (i regel) möten den andra torsdagen varje månad, däremellan tar arbetsutskottet hand om brådskande beslut. Styrelsen har ansvar för personal och budget, ansvarsområden som personalutskottet och ekonomiutskottet arbetar mer med.

Plan för Styrelsen 2022: Styrelsen ska:

 • använda beslutsliggare för att kontrollera vilka beslut som inte blivit genomförda och vilka som ska genomföras framöver.
 • uppdatera och arbeta utifrån styrelsedokumentet.
 • ta fram dokument som beskriver hur arbetet går till i utskotten.
 • genomföra en arbetshelg en gång om året.
 • om möjligt genomgå någon relevant utbildning.
 • se till att dagordning, protokoll och bilagor är lättillgängliga för övriga medlemmar, till exempel anslå föredragningslistan inför kommande styrelsemöte på anslagstavlan.

Enskilda medlemmar[redigera]

Föreningen Kulturhuset har drygt 300 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är krav för att få rösta på föreningsmöten, men inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset.

Plan för enskilda medlemmar 2022:

 • Arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang.
 • Verka för att det ska vara enkelt och tydligt hur enskilda medlemmar eller andra besökare kan aktivera sig i huset.

Arbetsgrupper[redigera]

En arbetsgrupp är en grupp för planering och samordning av arbete kring verksamheten huset. Arbetsgruppen bestämmer själv sitt syfte, arbetsområde och ansvarsfördelning inom gruppen. Efter start av arbetsgrupp meddelas styrelsen som sedan fastställer arbetsgruppens ansvar, arbetsområde, befogenheter och budget.

 • Verka för att arbetsgrupperna i så hög utsträckning som möjligt ska ha handlingsutrymme och kunna fatta beslut inom sina arbets- och ansvarsområden.
 • Verka för att öka kunskapen om hur en grupp ansöker om budgetmedel från fördelningen.

Arrangörsgrupper[redigera]

En arrangörsgrupp är en grupp i huset godkänd av arrangemangsgruppen och styrelsen att boka lokaler hyresfritt och mandat att spendera en del av Föreningen Kulturhusets resurser genom en budgetpost från fördelningen, för att genomföra gruppens arrangemang.

 • Främja och uppmuntra skapandet av arrangörsgrupper
 • Verka för skapandet av arrangörsgrupper inom en mängd olika kultur- och folkbildningsområden.

Verkstäder[redigera]

 • Skapa ytterligare utrymme för verkstäder genom att ta över den sista lokalen på andra våningen från kommunen.
 • Skapa förutsättningar för samverkan mellan de olika verkstäderna.

Medlemsföreningar[redigera]

De föreningar som har regelbunden verksamhet i Kulturhuset har möjlighet att bli medlemsförening i Föreningen Kulturhuset. Medlemsföreningarna har ofta förtur vid bokning av lokaler och har tillgång till reducerade hyror vid bokningar.

Kulturhuset har för närvarande sju medlemsföreningar

Plan för medlemsföreningarna 2022:

 • Verka för ökat samarbete mellan medlemsföreningarna
 • Verka för att involvera medlemsföreningarna i huset som helhet

Engagemang och delaktighet[redigera]

Delaktighet är grunden för människors inflytande i huset och i verksamheten. Övergripande beslut om föreningens verksamhet tas på förenings- och medlemsmöten, där är den grundläggande principen "en person – en röst" och medlemskap i Föreningen Kulturhuset krävs. Samtidigt strävar vi efter att sprida och fördela makten så att besluten ska tas av dem som berörs i första hand, istället för av administration eller föreningens styrelse. De flesta beslut kring den löpande verksamheten tas därför av dem som är aktiva i respektive verksamhet (exempelvis Öppna Verkstäderna, Öppna Repan och Nyfiket) eller genom arbetsgrupper och olika öppna aktivitetsmöten.

Plan för 2022

 • Att ta fram tydlig information kring hur personer kan engagera sig ideellt i föreningen och huset. Både i form av flyers/posters och genom information på hemsidan och på anslagstavlor.
 • Att utveckla strukturer för möten och samarbeten mellan olika grupper av personer engagerade i olika delar av huset.
 • Att arbeta för att underlätta samarbete och informationsutbyte mellan ideellt aktiva och styrelsen i föreningen.

Information och kommunikation[redigera]

Tryckta affischer 2018

Informationsspridning och kommunikation kring arrangemang och verksamhet i Kulturhuset ska vara ett prioriterat område även under det kommande året.

Plan för information och kommunikation 2022:

 • Arbeta för att utveckla nya eller befintliga system som underlättar organisering i arbetsgrupper, verkstäder eller arrangörsgrupper.
 • Utveckla uppdateringen av sociala medier såsom Instagram och Facebook så att vi arbetar på ett sätt som genererar mer trafik på våra kanaler.
 • Arbeta för en tydligare skyltning och information i huset.
 • Fortsätta trycka upp affischer och flyers med aktuell information kring huset och verksamheten.
 • Fortsätta underhålla och uppdatera hemsidan så att aktuell information finns tillgänglig.
 • Tillgängliggöra alla protokoll från medlems- och styrelsemöten på Kulturhusets wiki i pdf-form.

Agenda 2030[redigera]

Under hösten 2020 gjorde en av våra medlemmar en noggrann utredning kring Kulturhusets efterlevnad av de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Medlemmen tog också fram en handlingplan för ytterligare steg som föreningen kan ta för att nå upp till fler mål.

 • Tillgängliggöra utredningen för föreningen, framförallt för verkstäder, arbets- och arrangärsgrupper
 • Understödja de medlemmar, verkstäder, arbets- och arrangärsgrupper som vill arbete med Agenda 2030-frågor

Administration[redigera]

Administrationens huvudsakliga funktion är att möjliggöra för verksamheten genom att dra in pengar till huset genom lokaluthyrning och loppisbokning, samt att sköta ekonomin. Målet är en administration som är underställd verksamheten, istället för tvärtom. Beslutanderätt ligger idag hos de ideellt aktiva, inte hos anställda tjänstemän. Ett förhållande som utvecklats under 38 år till vad det är idag och är ett förändringsarbete som ständigt pågår.

Kulturvinden

Plan för Uthyrningsverksamheten 2022:

 • Verka för att öka lokalernas användning under dagtid
 • Sträva efter att få fler återkommande kunder.
 • Fortsätta främja kulturella, drogfria och öppna arrangemang genom generösa rabatter

Plan för personal 2022: Kulturhuset har fyra anställda, fördelat över 2.85 heltidstjänster: en lokalvårdare, en vaktmästare, en operativ- och en administrativ samordnare.

 • Genomföra nödvändiga investeringar i arbetsredskap.
 • Hålla regelbundna personalmöten.
 • Arbeta med Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SSA).

Samarbeten med andra organisationer[redigera]

Plan för Samarbeten med andra organisationer 2022:

 • Fortsätta att utveckla våra samarbeten med andra kulturhus, teatrar, bokningsbolag, föreningar, organisationer och myndigheter.

FASTIGHETEN[redigera]

Bild på Kulturhuset, sett från Tändsticksgränd

Kulturhusets verksamhet och administration inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret men drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982. Kulturhusets fastighet har sedan 2018 blivit byggnadsminnesförklarat.

Plan för underhåll och drift 2022

 • Fortsätta samverka med Tekniska Kontoret gällande drift, underhåll och eventuella störningar i Huset.

Plan för lokalerna 2022:

 • Fortsätta arbetet med att utöka lokalernas flexibilitet så att de kan ha fler användningsområden.
 • Arbeta för att öka den fysiska tillgängligheten i huset.
 • Arbeta för att utveckla den interna IT-strukturen i huset till att bli mer open-source som drivs och upprätthålls av oss själva i föreningen.
 • Arbeta för att installera fasta projektordukar i de uthyrningsbara lokalerna.