Skillnad mellan versioner av "Styrelsen"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 42: Rad 42:
 
== Dokumentation ==
 
== Dokumentation ==
  
* [[Kallelser till Styrelsemöten]]
+
* [[Kategori: Kallelser till Styrelsemöten]]
 
* Protokoll Styrelsemöten
 
* Protokoll Styrelsemöten
 
* [[Styrelsens beslutsliggare]]
 
* [[Styrelsens beslutsliggare]]

Versionen från 3 oktober 2015 kl. 15.04

Styrelsen i Föreningen Kulturhuset är ansvarig för att verksamheten fungerar och att beslut som tas på föreningsmötena genomförs. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter som väljs på föreningens höst- och vårmöten.

Styrelsen har tre olika utskott, arbetsutskottet, ekonomiutskottet och personalutskottet.

Utöver detta finns en rad olika andra roller och funktioner, exempelvis verkstadssamordnare, arrangemangssamordnare och press- och mediaansvarig.

Alla föreningens medlemmar har rätt att närvara på styrelsens möten som äger rum ungefär en gång per månad.

Jönköpings Kommun har sedan 1998 tre adjungerade ledamöter i Föreningen Kulturhusets styrelse.

Uppbyggnad

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet (AU) förbereder och planerar styrelsemötena. De är styrelsens beslutande organ mellan styrelsemötena. Besluten i AU måste tas enhälligt. AU består av ordföranden, sekreteraren samt administrativ samordnare.

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet (EU) ansvarar för översyn av ekonomin. De följer upp och bereder ekonomiska frågor till styreslen. EU består av minst två ledamöter från styrelsen samt den administrativa samordnaren.

Personalutskottet

Personalutskottet (PU) ansvarar för kontakt och kommunikation med personalen. De håller personalmöten, medarbetarsamtal och liknande. De ska också följa upp och bereda personalrelaterade frågor. PU består av minst två personer från styrelsen.

Roller och funktioner

Dessa roller är just nu under diskussion, namnen kan komma att ändras.

  • Ordförande - Samordnar styrelsens arbete.
  • Sekreterare -
  • Arrangemangs -
  • Informationskontakt - Ansvarar för att samordna information, reklam och marknadsföring.
  • Press- och mediaansvarig - Ansvarar för vårt mediaarbete. Pratar med press när de hör av sig och kontaktar dem vid lämpliga tillfällen.
  • Nyfiketsamordnare - ansvarar för kontakt mellan styrelse och aktiva i husets olika verksamhetsområden.
  • Verkstadskontakt - ansvarar för de Öppna Verkstäderna; har kontakt med verkstadsansvariga, studieförbund och så vidare.
  • IT- och nätverkskontakt - ansvarar för nätverk, att hemsidan fungerar (men inte innehållet) och Kulturhusets wiki.

Ansvar och befogenheter

Styrelsemöten

Dokumentation

Jour

Det finns två typer av jour på Kulturhuset, helgjour och festjour. Helgjouren är varje helg och är till för att understödja uthyrningar under helgen samt se till att det bli städat efter loppisen. Festjouren är som det låter till för att bistå och understödja fester som arrangeras i huset. Festjouren är ett arvoderat uppdrag.

Just nu diskuteras ett projekt kallat Hustomteprojektet där syftet bland annat är att fasa över jourarbetet från styrelsen till fasta personer så att inget av styrelsens arbete är arvoderat. Tanken är att arvoden istället betalas ut på ett rättvist sätt till personer som är utbildade för uppgiften.