Hustomteprojektet

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Hustomtar skulle vara personer som har omfattande kunskap och erfarenhet om hur i stort sett allt på Kulturhuset fungerar. De vet var grejer finns, hur de fungerar, rutiner, regler och är allmänt hjälpsamma när andra människor eller grupper vill arrangera saker eller nyttja husets resurser. Det lägger också grund för att vår nuvarande organisationsmodell ska fungera på lång sikt och över tid.

Hustomteprojektet knyter dessutom an till följande stycke i "Manifest för kulturhus gamla brandstationen" som skrevs för över 30 år sedan:

"Aktivera dom arbetslösa

Många av de människor som tvingas ut i arbetslöshet, hamnar ofrånkomligen utanför den gemenskap som arbets- och skolkamrater utgör. Vi vill inte att dessa människor ska sjunka ner i passivitet och missmod. I huset kommer vi att tillsammans skapa en meningsfull sysselsättning. Genom konkreta projekt hoppas vi kunna skapa många vettiga jobb."

Enda skillnaden är att vi tar det ett steg längre, genom att dessutom utbilda folk i framtiden kan söka sig vidare till andra liknande hus och verksamheter eller parallellt hitta ett annat lönearbete vid sidan av engagemang i huset...

Vem som helst kan anmäla sitt intresse till att bli hustomte.


Förslag till riktlinjer för hustomte-projektet

 • Att utbilda fyra-fem personer verksamma som hustomtar i Kulturhuset.
 • Att engagemang i husets övriga verksamhet är ett krav.
 • Att personer med stort engagemang ges förtur.
 • Att nya hustomtar utbildas efter behov.

Syftet med hustomte-projektet

 • Att utbilda folk till värdefulla resurser för huset och verksamheten
 • Att skapa en hållbar långsiktig lösning för att understödja andras verksamhet i Kulturhuset.
 • Att verka för att kunskap om hela Kulturhusets verksamhet struktureras och sprids på flera personer.
 • Att möjliggöra för aktiva i huset att få dokumenterad arbetserfarenhet av sitt engagemang i huset.


Saker som är tänkt att ingå:

 • 1. Allmänt (rundvandring, rutiner, policys, nycklar, larm) - Sebastian
 • 2. Grundläggande om hur Nyfiket fungerar (kassarutiner, städning och var grejer finns) - Sebastian
 • 3. Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen (Brandskyddsföreningen)
 • 4. Brandskydd och regler (utrymning, släckning, brandsäkerhet) - Brandskyddsföreningen
 • 5. Grundläggande ljudteknik (sätta upp och ställa in ett litet PA för sång eller tal) - Dyrken
 • 6. Jouren, helg och fest - Tim
 • 7. Grundläggande IT, nätverk och administrationen (fixa kopiatorn, internet, WIFI och annat) - Tim
 • 8. Grundläggande el-lära (byta proppar, felsöka enklare el-fel, byta kontakter osv.) - Dyrken

Vi har ju folk som kan det mesta av dessa saker. Genom att utbilda varandra, så skulle vi kunna bygga upp en bra och omfattande kompetens i huset. Kunskapsutjämning minskar också skillnader kunskap är makt problemet.

Preliminärt upplägg för hustomteutbildningen

(kommer med största sannolikhet att ändras, men förhoppningsvis bra för en överblick.)

Tisdag och torsdag, klockan 17-20, åtta tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri och görs av folk i eller omkring verksamheten. Vi ska i första hand använda oss av folk i huset.

 • Första träffen - Introduktion, rundvandring (Sebastian)

1. Berätta om tanken kring projektet

2. Rundvandring i huset - berätta om verksamheten

3. Grundprinciper kring styre, självaktivitet och policys.

 • Andra träffen - Nyfiket (Sebastian)

Hjälpa till vid ett folkkök, loppis eller liknande.

 • Tredje träffen - Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen (Brandskyddsföreningen)
 • Fjärde träffen - Brandskydd och regler (Brandskyddsföreningen)
 • Femte träffen - Grundläggande ljudteknik (Dyrken)

1. Teoretisk genomgång

2. Koppling och inställningar

3. Live-test

 • Sjätte träffen - Jouren, helg och fest (Tim)
 • Sjunde träffen - Grundläggande administration, IT och nätverk (Tim)

1. Om kontoret och administrationen.

2. Kopiatorn, wiki, datorer och nätverk.

3. Hemsidan, facebook, bokningar.

 • Åttonde träffen - Grundläggande el-lära (Dyrken)

Byta proppar, felsöka enklare el-fel, byta kontakter osv.

 • Nionde träffen - Avslutning och certifiering (Alla tre)

Fika, avslutssnack och diplom/certifikat.

Annonsering

 • 1. I huset, anslagstavlor osv
 • 2. Sociala medier, hemsidan
 • 3. Media, information om projektet

Arbetsplan

 • 1. Styrelsebeslut på att sätta igång
 • 2. Skriva ihop en förklaring/infolapp
 • 3. Hitta personer
 • 4. Utbilda
 • 5. Arbeta

Framtida möjligheter för hustomtar

Folk som hyr av oss skulle kunna välja till hustomte till sin lokalbokning och då få en kompetent och välutbildad person som hjälper till med allt tekniskt och se till att det fungerar. Ersättning för detta tillkommer på hyran som går oavkortat till hustomten.

Hustomtarna kan understödja och avlasta såväl anställda som styrelsen genom att ta hand om jour och annat arbete kring hyresgästers arrangemang.


Eventuellt fördjupande utbildning

 • Grundläggande scenljus (bra att kunna om man jobbar vid skola, teater, fritidsgård eller andra verksamheter med ljus mot scen)
 • Ordningsvakts-utbildning (detta kan verka kontroversiellt, men min tanke är detta på sikt skulle innebära att vi slipper ta in ett vaktbolag vid stora arr, utan vi har våra egna utbildade vakter... krav på vakter finns för att få ex danstillstånd och andra tillstånd för stora arrangemang.)
 • Fastighetsskötsel (målning, bygg, tapetsering osv.)


Relevanta länkar