Att arrangera på Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Arrangera på Kulturhuset ska var kul och enkelt!

Varje år genomförs över tusen arrangemang i Kulturhuset.

Det finns i huvudsak tre olika sätt att göra det på: Kulturhus-arrangemang; Samarrangemang och egna/privata arrangemang.

Ska ni arrangera saker behöver ni följa de Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset som föreningens medlemmar beslutat om.

Du kan läsa om allt som arrangeras i vår verksamhetsberättelse.

I övrigt så är det bara att tuta och köra!

Olika typer av arrangemang

Det finns huvudsakligen tre typer av arrangemang på Kulturhuset:

Kulturhus-arrangemang

Kulturhus-arrangemang: Görs genom Föreningen Kulturhuset av dig eller er som blivit medlemmar. Då kostar det ingenting och ni får full tillgång till föreningens resurser och kunskap. Ni kan ha en egen arrangörsgrupp med namn och symbol så länge ni är en del av Föreningen Kulturhuset. Kulturhus-arrangemang är öppna för allmänheten och följer våra Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset.

Samarrangemang

Samarrangemang: Görs i samarbete med Föreningen Kulturhuset. Om ni har en egen förening eller arrangörsgrupp kan ni samarbeta med Föreningen Kulturhuset. Ni kan få olika typer av stöd så som hjälp med ljudteknik, låna köket eller rabatterad hyra. Viktigt att veta är att drogrfrihet är ett krav och eventuellt överskott från arret tillfaller föreningen Kulturhuset. (Om inte annat är överenskommet.)

Egna/privata arrangemang

Egna/privata arrangemang: Ni hyr lokaler, eventuell utrustning och hjälp (ljud- och ljustekniker, vakter osv) av Föreningen Kulturhuset. Ni bestämmer själva vad som ska göras och hur eventuell vinst ska användas. Ni betalar normal hyra och betalar för eventuella extratjänster.

Starta en egen arrangörsgrupp

Ni som är medlemmar kan enkelt starta en egen arrangörsgrupp i Kulturhuset där ni själva bestämmer vad ni ska göra och hur ni vill arbeta.

Ni kan exempelvis använda denna Lathund: Starta arrangörsgrupp på Kulturhuset som stöd.

Här finns de beslutade riktlinjerna kring Struktur för arrangörsgrupper i Kulturhuset.

Det är också viktigt att ni följer våra Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset.

Lathund för arrangemang på Kulturhuset

Här finns en Checklista för spelningar på Kulturhuset. Just denna är utvecklad kring spelningar i Insikten, men går lätt att använda i andra sammanhang.

Här finns även en Lathund för att sätta upp spelningar på Kulturhuset som beskriver de olika stegen om punkterna i checklistan.

Hyra lokaler

Ska ni ha ett eget privat arrangemang, alltså ett som inte är öppet för allmänheten där ni hyr en lokal och själva bestämmer vad ni ska göra. Då får ni istället hyra lokalen. Det gör ni genom att prata med Operativ Samordnare på kontoret eller genom att ringa 036-19 03 83.

Bra att veta