Användning av laser

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Användning av laser från klass 3b och 4 kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detta är den typ av laser som vanligen används för ljusshower då svagare klasser bara syns i absolut mörker.

Det är Arrangören som har ansvaret för att söka tillstånd och god strålsäkerhet upprätthålls. Visst ansvar faller också på den som hyr ut lokalen.

En enkel regel är att lasern måste vara minst 3 m över marken och att den inte under några omständigheter för träffa någon publik. Viktigt att även ha fönster, trappor och så vidare i åtanke!

Strålskyddsmyndigheten behöver veta:

  • Tid
  • Plats
  • Vad som används
  • Vem som kör
  • Vidtagna säkerhetsåtgärder

En formulering som håller för ansökan: "Vi använder si och så många lasrar och vi kommer tillämpa tre meters regeln."

Om folk ska dansa i laser, något som tydligen är populärt, krävs enorma säkerhetsåtgärder. Riskavstånd för denna typen av användning är uppemot 100 m, vilket gör det mycket svårt att genomföra för inomhusarrangemang.

Tillstånd kostar 5600 kr/år och ansökan görs på: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Laser/Ansok-om-tillstand/

Det finns i dagsläget inga tillstånd för att köra enskilda arrangemang, så enklast är att använda sig av en laserfirma eller uthyrare som själva har det tillstånd som krävs.

Informationen har fåtts genom samtal med Martin Lindgren på Strålskyddsmyndigheten, 2014-10-29.