Verksamhetsberättelse 2022

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

INTRODUKTION

Detta är ett dokument in progress. Ifall du vill ändra någon text som redan finns, så lägg till ett ändringsförslag, ta inte bort andra personers text. Men skriv gärna alternativa förslag under rubriker som finns. Gör isåfall så här:

Alternativ 1: Det borde stå så här istället.

Alternativ 2: Näj, det ska ju stå såhär.


Kulturhuset har under året förvaltat sin särställning som en gemensam plattform för fri kultur i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dem resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i - oavsett om de är del av en förening eller inte. Kulturhuset har fortsatt vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur.

Verksamhetsåret 2022 har varit ett år med stora förändringar för föreningen Kulturhuset i Jönköping. Efter en lång tid av pandemi och en vilande verksamhet så har styrelsen arbetat främst med att lägga en hållbar grund för verksamheten att starta upp på.Alternativ 1 med tillägg Kulturhuset har under året förvaltat sin särställning som en gemensam plattform för fri kultur i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dem resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i - oavsett om de är del av en förening eller inte. Kulturhuset har fortsatt vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur.

Verksamhetsåret 2022 har varit ett år med stora förändringar för föreningen Kulturhuset i Jönköping. Det har skett omorganiseringar på personalsidan, vi har hälsat en ny samordnare välkommen till huset och bolaget Nätverkstan har anlitats för att sköta bokföring, löner och dylikt. Kulturhuset har under 2022 dragit igång verksamheten i full skala igen. Våren präglades av att de skarpa covid-restritionerna äntligen lyftes, det blev en rivstart med Folkkök och öppet i Nyfiket, en föreläsningsserie där vi experimenterade med streaming och digitala massmöten, en teaterföreställning med kombinerad upprustning av Teaterbion och husets alla scener fylldes med poesi som kulminerade i Svenska Mästerskapen i Poetry Slam.

Hösten inleddes som vanligt med konstrundans stora samlingsutställning på Kulturvinden, för att sedan fortsätta med bland annat filmfestival, massor av dans och en rad spännande uthyrningar, föreställningar och andra arrangemang. Året avslutades med att vi äntligen kunde fira Gemenskap i Jul, utan restriktioner!

KULTURHUSETS VERKSAMHET

Kulturhuset i Jönköping driver en mängd olika verksamheter som alla drivs av föreningens medlemmar. Principen grundar sig i att Kulturhuset som förening skall stötta de olika projekt, tankar och uppstarter som medlemmarna finner intressanta och inspirerande.

Vi har en del stadigvarande verksamheter men även tillfälliga projekt som alla fyller en viktig funktion för Kulturhuset i sin helhet.

Under 2022 så har initiativen varierat då vi har haft yttre problem såsom efterlevnaden av pandemin som i sin tur påverkar människors väg tillbaka till vår förening. Vi ser med glädje på 2023 och ser 2022 som en viktig pelare för varje medlems förutsättning att hitta hit igen.


Alternativ 1: Kulturhuset rymmer en mängd verksamheter, alla drivna av föreningens medlemmar. Som förening har Kulturhuset i Jönköping som mål att möjliggjöra, underlätta och uppmuntra kulturella och sociala aktiviteter, arrangemang och projekt i huset. Både stadigvarande verksamheter och tillfälliga projekt fyller en viktig funktion för Kulturhuset.


Arrangemangsverksamhet

Under 2022 hyrde vi ut våra lokaler till 1013 bokningar i Kulturhuset. Av dessa var ca 207 föreningens egna, ungefär 776 var samarrangemang och ca 30 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan.

Alternativ 1: Under 2022 genomfördes 1013 arrangmang i Kulturhuset, av dessa var cirka 207 föreningens egna arrangemang, ungefär 776 var samarrangmang och 30 var rena uthyrningar.


Gemenskap i jul

I år fick vi äntligen ha vårt kära Gemenskap i Jul i vanlig ordning. Flertalet volontärer spenderade sin julhelg med att servera gratis julmat till hundratals människor. Ett arbete som planeras från sensommaren och där många olika företag bidrar med att skänka mat till oss. Detta så vi alla kan få fira ett alternativt julfirande med en anda av gemenskap.

Alternativ 1: I år kunde Gemenskap i Jul genomföras som vanligt i Nyfiket, utan restriktioner. Vårt alternativa julfirande möjliggjordes av ett flertal volontärer spenderade julhelgen med att servera gratis julfrukost, julfika och julbord. Planeringsarbetet börjar redan på sensommaren och en mängd företag har skänkt mat och donerat pengar till arrangemanget.


Freeshopen

Tillägg: Freeshopen rensades ut och städades i slutet av året. I och med detta återstartades Freeshop-gruppen av medlemmar som vill jobba på att utveckla Freeshopen.


Nyfiket

Året har för nyfiket varit ett speciellt år. Inte har bara pandemin påverkat driften av vårt fantastiska volontärdrivna fik, vi fick tyvärr under året ohyra i Nyfiket. Detta har lett till att fiket har legat nere stora delar av året. Vi har under året arbetat hårt i samverkan med Tekniska Kontoret för att lösa detta och innan Gemenskap i Jul kunde vi öppna upp portarna igen för att säkerställa att hjärtat i huset fungerar. Innan denna tragiska period bedrev vi vårt kära Folkkök, där vi serverar vegansk soppbuffé för 20kr, men även loppisfiket. Vi ser fram emot att se denna verksamhet utvecklas under 2023.


Öppet hus

I maj hade vi Öppet Hus, där vi visade upp olika delar av vår breda verksamhet. Till Exempel keramiker visade upp sina fina alster. Vi hade en konstutställning på Kulturvinden där vår Måleria visade sina konstverk, även vår medlemsförening G&B–syd visade upp sina målade figurer.


Öppna verkstäderna

Vi har 8 stycken verkstäder i Kulturhuset. Dessa drivs helt av våra medlemmar och vi har engagerade ansvariga som lägger ner mycket tid för att säkerställa att verkstäderna rullar på i vanlig ordning. Tack vare den nya verksamheten som har öppnat i Huskvarna kan vi med stolthet säga att vi har 100 keramiker som verkar i vår regi. Vi är väldigt glada över att vår nya keramikverkstad i Huskvarna har rullat på i samverkan med ABF. Sprayverkstan har påbörjat sin verksamhet och vi hoppas se denna utvidgas under 2023 för att gynna andra delar av verkstädernas behov.

De verkstäder som vi har just nu är:

 • Keramiken i Kulturhuset
 • Keramiken i Huskvarna
 • Snicken
 • Målerian
 • Digitala verkstaden
 • Sprayverktan
 • Öppna kontoret
 • Tygerian

Förslag på tillägg

Verksamhetsberättelse 2022 Keramikverkstaden i Huskvarna

Januari och februari ägnades åt uppbyggnaden av verkstaden. Målning, uppsättning av hyllor, bord, vask och avskiljare. Ännu fler hyllor. Installation av brännugn och ventilation till den. Fyra drejskivor placerades och tillhörande verktyg, samt lådsystem till alla medlemmar. Larm kopplas in till byggnaden.

Bild på drejare i fullt arbete.

Intag av 41 medlemmar indelade i 7 olika grupper/studiecirklar. Cirklarna är i regi av ABF som anordnar cirkelledarutbildning en lördag i februari på Tändsticksområdet i Jönköping.

I mitten av februari startar cirklarna med sex medlemmar i varje grupp. Utöver studiecirklarna startas olika grupper upp med olika verkstadsansvar. Ugnsgrupp, glasyrgrupp, inköp av lera, avskiljaransvariga mm.

Bild på arbete i keramiken.

Verkstaden har varit väldigt bra bemannad under året som gått. Aktiviteten har varit konstant, men undantag för sommaruppehåll på några veckor. När hösten nalkades startades allt igång igen på samma sätt som under våren. Ingen förändring i grupperna utan alla väljer att stanna kvar.

Bild på drejning pågår.

Två verkstadsmöten har varit med god uppslutning. Ulf Kindblom väljs som verkstadsansvarig och Carl du Rietz väljs som ansvarig över ekonomin.

Stämningen har varit god, alla verkar nöjda. Under året har flera ton lera bränts. Vi har lärt oss ugnen och att göra brännprogram och glasering. Drejning, kavling, ringling är tekniker som lärts ut, drejning på klös, användning och nyttan av engober. Även en del egna glasyrer har blandats.

Bild på samlade alster från Keramiken i Huskvarna.

ABF hade under våren 2022 en kurs i lera då de nyttjade lokalerna under måndagskvällar.


Mästerskap

Tillägg: Destinationen Jönköping marknadsför Jönköping som Sveriges mästerskapsarena, därför har vi på Kulturhuset som ambition att vara den självklara platsten för tävlingar och mästerskap inom kultur- och alternativkultur-sfären.

Under 2022 ställde Kulturhuset på kort varsel sina lokaler och sitt engagemang till förfogande för Svenska mästerskapen i Poetry Slam, mästerskapet skulle hållts i Malmö men behövde av olika orsaker flyttas. Medlemmar från Kulturhuset genomförde arrangemanget tillsammans med en nationell planeringsgrupp. Ett 40-tal poeter tävlade under helgen, alla våra scener användes och nyfiket hölls uppet under större delen av tiden.

Under sommaren genomfördes brädspelstävlingen WettCon på Kulturvinden. Vi har också varit en tävlingsarena för Rubiks Kub, i december 2022 arrangerade SweKub tävlingen Twixmas i Stora Salen.


Exempel på samarbetspartners under 2022

 • TeaterI
 • Teater Tabberas
 • Monte Fjanton
 • Svensk Undulathobby
 • Rubiks Cube Turnering
 • Postens Seniorer
 • Region Jönköpings Län
 • Jönköpings kommun
 • June Folkhögskola
 • Södra Vätterbygdens konstrunda
 • Mullsjö folkhögskola
 • Teater Kolsyra
 • Kulturskolan
 • RSFL
 • Jönköpings Litteraturhus
 • Aktion Rädda Vättern
 • Urbergsgruppen
 • Jönköpings Kvinno&Tjejjour
 • Och många fler!

Konstverksamhet

Under 2022 påbörjade vi det stora projektet att försköna vår tråkiga trappuppgång. Innan pandemin färdig målades trappuppgången vit för att kunna möjliggöra för nya konstverk. Under 2022 har en flitig grupp arbetat med att fylla väggarna med färg. Även annan väggmålning har utvecklats i huset och det är med glädje vi ser husets väggar prydas med våra medlemmars fantastiska talang.

Vi har även påbörjat rutiner för att kunna ha fungerande utställningar i Nyfiket. Även där har upphängningen av konstverk börjat igen av olika konstnärer - etablerade likaså nybörjare.

I övrigt har vi i vanlig ordning haft fantastiska Södra Vätterbygdens konstrunda hos oss och detta samarbete har genom åren utvecklats till att vi möjliggör för deras förvaring av inventarier för att lättare kunna arrangera dessa utställningar framöver. Under detta arrangemang inveg Kultur och bibliotekschefen utställningen och föreningen Min opera framförde fantastisk musik.


Musikverksamheten

Under 2022 har vår inspelningsstudio nyttjats ca 88 gånger. Detta är en stående verksamhet som möjliggör olika initiativ som i främsta rummet engageras av ungdomar. Vår öppna repa har tyvärr stora delar av året legat på is då strukturen av verksamheten inte varit helt optimal. Detta är något vi såg i slutet av året börja lätta upp och det kommer bli spännande att se verksamheten öppnas upp på nytt under 2023.

Vår främsta lokal för spelningar, Insikten, har haft feta spelningar av Mission och väckelse men vi ser även att Studieförbundet Bilda har börjat bedriva verksamhet hos oss.

Tillägg: Under året har två personer genomgått en ljusutbildning.

Ändring: Inspelningsstudion har bokats vid minst 259 tillfällen genom att räkna här

Eventuellt tillägg:

 • Replokalerna
 • Andra scener

Loppisverksamheten

Vår loppmarknad har testat sina väl etablerade vingar under 2022. Det är smärtsamt tydligt att invånare i Jönköping fann andra rutiner kring inköp av begagnade ting vid pandemin. Under året har vi testat det nya konceptet av att inte längre ha loppis exakt varje lördag. Vi har istället påbörjat att ha loppisen en gång i månaden och ibland utvecklat den till att kunna vara oftare. Vi ser att detta arbetssätt har gjort loppisen mer stabil nu efter pandemin, det har blivit mer än en happening.

Vi hoppas självklart på att loppisen kommer hitta sin egna identitet igen under 2023, det är en oerhört viktigt verksamhet under dessa ekonomiskt svåra tider och det är med kärlek vi fortsätter arbetet och utvecklingen av Smålands äldsta loppis.

Under året köpte vi in flertalet nya klädhängare då vi märkt att försäljning av kläder har blivit mer populärt.


Fastigheten

Tillägg: Under 2022 har Teaterbion fått ett lyft. Ett tiotal ideella har tillsammans med vaktmästaren rengjort alla 109 biostolar och målat om scenen. Det har köpts in och monterats scendrapperier samt installerats ny-gammalt scenljus. Lokalen är nu snyggare och bättre anpassad för teaterföreställningar, förläsningar och andra scenframträdanden!

I rabatterna och pallkragarna utanför Kulturhusets entré har Odlingsgruppen hållit ställningarna. Bönor, bladsallad, en vinbärsbuske och ett hav av blommor har förskönat utomhusmiljön under året.

KULTURHUSETS ORGANISATION

Medlemskap

Önskemål: Här kan det vara bra att skriva hur många medlemmar föreningen hade under året.

Medlemsföreningarna

Under 2022 har följande föreningar varit medlemmar i Kulturhuset:

Styrelsen

Styrelsen har under året arbetat väldigt hårt med att bygga en ny struktur för den grundläggande stommen av organisationens uppbyggnad. Styrelsen har reviderat “Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset i Jönköping” i samband med det arbetet. Bl.a har ekonomiutskottet avvecklats men en kassör har istället tillsatts inom styrelsen för att komplettera Nätverkstans arbete. Personalutskottet (PU) samt arbetsutskottet (AU) finns kvar, dock enbart innehållandes styrelsemedlemmar till skillnad från tidigare år då personal varit inadjungerad.

Vi har gemensamt sett till att hela styrelsen kunnat få tillfälle att kunskapsutjämnas och planera genom arbetshelger. Vi har bland annat tagit in stiftelsen Nätverkstan för att sköta vår ekonomi. Efter långt arbete med detta kommer vi förhoppningsvis hitta goda rutiner för att kunna skapa större transparens till vår ekonomi för våra aktiva arbetsgrupper, projekt och verkstäder.

I vissa fall har styrelsen fått prioritera sin tid, och detta år har vi valt att säkerställa att grunden för organisationen skall fungera för att verksamhetens innehåll ska i sin tur kunna växa på en stabil grund. Detta har lett till att vissa verksamhetsområden fått vila. Men vi hoppas på att grunden som nu är byggd kommer möjliggöra för flera nya initiativ av verksamhetens innehåll.


Antal medlemsmöten: Vårmöte, höstmöte och ett extra medlemsmöte i februari.

Förtroendevalda:

Ordförande: Alexandra Lann (sedan höstmötet 2021)

Vice Ordförande: Jacob Olofsson (sedan höstmötet 2021)

Kassör: Henrik Yxing (Från vårmötet 2022)


Ledamöter till vårmötet 2022: Alice Hägg (till vårmötet 2022), Unni Vinje (till vårmötet 2022), Linnea Bertlin (Från höstmötet 2022), Paulina Sjöberg (från medlemsmötet februari 2022)

Suppleanter: Eli Oskarsson, Wirena Lopez (från vårmötet 2022), Martin Wikström (från vårmötet 2022), Loke Lundell (från vårmötet 2022 till höstmötet 2022)

Antal styrelsemöten: 13 stycken och 2 arbetshelger.


Valberedning

Önskemål: Här behöver det stå vilka som suttit i valberedningen

Tillägg: Intern demokrati och medlemsinflytande

Kulturhuset är en medlemsstyrd förening som utgår från principen en person en röst. Liksom i alla föreningar är styrelsen underställd årsmötet, samtidigt arbetar vi aktivt för att medlemmarna ska ha inflytande i samtliga viktiga frågor, exempelvis genom medlemsmöten, en särskild transparenspolicy, en egen wiki samt självstyrande arbetsgrupper och verkstäder med egen ekonomi. Besluten ska tas av dem som berörs.

Under året har vi bland annat:

 • Arrangerat en workshop-dag kring mötesteknik och medlemsinflytande för att fler ska ges självförtroende och kunskap till att kunna delta på föreningen möten och göra sin röst hörd.

Kulturhusets Wiki Kulturhusets egen Wiki har fortsatt vara ett viktigt verktyg för transparens och öppenhet inom föreningen. Här har medlemmar och andra intresserade bland annat kunna läsa verksamhetsberättelse från föregående år och verksamhetsplan för innevarande år, liksom hur en arbetsgrupp startas, vad en ska tänka på vid öppethållande i Nyfiket, vad som gäller vid städning av Stora Salen eller hur styrelsen är uppbyggd och arbetar.


Kulturhusets verktyg för medlemsinflytande Det är lätt att tala om vikten av gräsrotsorganisering, men en annan sak att få det att fungera i praktiken. För att säkerställa att medlemsinflytande underifrån ska vara möjligt så använder sig Kulturhuset av arbetsgrupper, arrangörsgrupper och självorganiserade verkstäder som verktyg för medlemsinflytande. Vi arbetar också med Piggelinsystemet som ett verktyg för delaktighet och inflytande över inköp till Kulturhusets verksamheter.

Personal

Under året har en omfattande personalförändring skett. Vi har ingen administrativ samordnare längre, ekonomin sköts istället av Nätverkstan och personalfrågor samt uppdragsgivning sköts av personalutskottet. Från slutet av april till slutet av juli hade Kulturhuset inte någon anställd på kontoret. Vi är tacksamma och glada över den personalstyrka vi har i dag och hoppas kunna utvecklas ännu mer så arbetet för trygga anställningar, rimlig arbetsbörda och inspirerande arbetsuppgifter kan bli verklighet för våra anställda. Vi har nu i slutet av 2022 en Samordnare på 80%, en lokaltekniker på 50% och en lokalvårdare på 100%.


Uthyrningsverksamheten


Önskemål: Kankse skriva något om hur uthyrningen har gått, vad som satsats på eller är på g eller liknande.

FASTIGHETEN

Alternativ 1 Förslag att flytta stycket om fastigheten hit.