Verksamhetsberättelse 2021

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Verksamhetsberättelse2021.png
Vår.jpg

INTRODUKTION[redigera]

Kulturhuset har under året förvaltat sin särställning som en gemensam plattform för kulturella & kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dem resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i - oavsett om de är del av en förening eller inte. Kulturhuset har fortsatt vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur. Covid-19 pandemin har även under detta åt begränsat Föreningens möjligheter att aktivera nya ideella. Trots detta har Föreningen under hela pandemin fortsatt att vara ett hus öppet för unga, gamla och mittemellan. Medlemmar i huset har hjälpt till med allt möjligt i huset efter bästa förmåga.

Blm.jpg
Nyfiken Scen!
Öppet i Nyfiket


Året 2021 har präglats av covid-19-pandemin trots detta har många delar av verksamheten fortsatt fast med lite lägre aktivitet och på andra sätt än vanligt. Erfarenheterna från 2020 har gett en vana och en repertoar av metoder för att kunna hålla smittsäkra arrangemang, Under hela året har uthyrningsverksamheten fortsatt, med ett bokningstryck som följt restriktionernas intensitet. Loppisen har hållit igång med begränsat deltagarantal under nästan hela året, först efter de skärpta restriktionerna i december behövde vi ställa in. Under hösten har Folkköket vaknat till liv igen med ett mindre antal volontärer som kämpar på med soppan, brödet och sallden. Under året har vi även öppnat upp en ny och efterlängtad Keramikverkstad i Smedbyn i Huskvarna i samarbete med ABF!

VÅR VERKSAMHET[redigera]

Arrangemangsverksamhet[redigera]

Under 2021 genomfördes uppskattningsvis 603 arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var 46 föreningens egna, ungefär 247 var samarrangemang och 310 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler. Under 2021 hade vi 340 färre samarrangemang än föregående års siffra, detta beror såklart på den rådande pandemin, men utefter förutsättningarna är det bra. Utöver detta har folk varit aktiva i verkstäderna, genomgått utbildningar, repat inför föreställningar och musikevenemang eller varit aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på G&B-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare).

Egna arrangemang[redigera]

Under egna arrangemang återfinns arrangemang genomförda av föreningens egna arrangörsgrupper (alltså inte medlemsföreningar eller samarbeten med fria grupper) exempelvis Gemenskap i Jul, Smålands största loppis, vissa spelningar, poesiframträdanden, dansträningar, utställningar, loppis, folkkök med öppen scen och mycket mer. Helt enkelt sådant vi själva arrangerar.

 • Gemenskap i Jul
 • Nyfiken Scen
 • Folkkök
 • Loppis
 • Föreläsnings- och samtalsarrangemangen Från soppa till revolution
 • En helgkurs om mexikanska urfolksrörelsen Zapatisterna
 • Filmvisning om odling med Tändstickans stadsodling
 • Peace love and punk
 • Skördefest och matlagning med Tändstickans stadsodling
 • Streamad konsert med bandet Hedda hatar
 • flertalet streamade konserter i samarbete med föreningen dunebug

Samarrangemang[redigera]

Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete.

Det kan handla om medlemsföreningarnas aktiviteter (spelhelger på G&B, Wettcon sommar & vinter), spelningar (Mission och Väckelse, Sommaronsdagar), Kultur på recept, elevutställningar eller LAN. Vi räknar även vissa aktiviteter som arrangeras av studieförbunden (Studiefrämjandet, ABF, NBV, Bilda), folkhögskolornas slututställningar, fria gruppers aktivitet och så vidare.


Samarrangemang som genomförts under 2021:

 • Pop-och rockkören
 • JoyVoice
 • Barndansgruppen Be Sporty
 • Tillsammansskapet
 • Globala nerväxtdagen Jönköping med Tillsammansskapet, Österängen konsthall och Tändstickans stadsodling
 • Anonyma Överätare
 • Anonyma Narkomaner
 • Samlingsutställning med Södra Vätterbyggdens Konstrunda
 • Warhammerturneringen Wettcon med Gameboards and Broadswords Syd
 • Teateri har gjort live-sändningar i våra lokaler


Andras arrangemang[redigera]

Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis bröllopsfester från ett flertal kulturer, studentsittningar med mera.

 • Studenter från Högskolan i Jönköping har haft sittningar i Kulturhusets lokaler
 • Afrobeat (spelningar och matförsäljning)
 • Rubiks Kub-turnering
 • Födelsedagsfester, företagsfester, klassfester och barnkalas.
 • Undulat-mässan (ja, en gång om året är Studion full av fåglar)
 • Pop-up Rainbow Island
 • Stand-up

Gemenskap i jul[redigera]

I år blev Gemenskap i Jul av som vanligt med tre dagar av gratis julmat, paketutdelning, musik och gemenskap - tack vare handsprit och munskydd. Planeringen inför Gemenskap i Jul drog igång tidigt och gruppen fortsatte samarbetet med Hela Människan som etablerades året innan. Arrangemanget var mycket uppskattat av både besökare och volontärer.


Freeshopen[redigera]

Kulturhusets Freeshop är en plats där pengar saknar värde, där vem som helst kan lämna eller hämta skor, böcker och diverse prylar. Freeshopen har även under detta året varit välbesökt, både av människor som lämnat kläder och husgeråd och av människor som hämtar saker - även om den inte alltid varit så välstädad.


Konstverksamhet[redigera]

Utställningar[redigera]

Södra Vätterbygdens konstrunda har som vanligt haft sin samlingsutställning på Kulturvinden, samt haft två konstnärer som tillsammans ställde ut sina verk i Nyfiket under konstrundan. Under året har ett flertal konstnärer haft sina verk hängda i Nyfiket under någon månad i taget.

Väggmålningar, affischer och konst i huset[redigera]

Väggmålning på g

Under året har en medlem gjort en stor väggmålning i slutet av verkstadskorridoren, som förmodligen kommer färdigställas under 2022.

Samarbeten med andra[redigera]

Under året har vi bland annat samarbetat med Södra Vätterbygdens Konstrunda och Fotoskolan i Jönköping.

Loppisverksamhet[redigera]

Trots pandemin har loppisen varit igång under 2021, med anpassning efter restriktionerna. Vi har bl.a hyrt ut ett mindre antal bord och haft ett begränsat antal besökare i lokalen. Ett stort tack till våra loppisvärdar som kämpat hårt med att räkna besökare och se till att avstånden hålls i lokalen. Loppisen är fortsatt populär, och det är alltid kö utanför innan dörrarna slås upp.

Musikverksamheten[redigera]

Spelningar som gjorts under året[redigera]

 • Afrobeat i Stora salen
 • Spelningar i Insikten av Mission och Väckelse.
 • Livestream från Insikten
 • Liveuppträdanden på Öppen Scen i Nyfiket.

Våra musikscener[redigera]

 • Nyfiket Scen
 • Insikten
 • Stora Salen
 • Kulturvinden

Replokalerna och banden[redigera]

Vi har fortsatt översynen av våra replokaler och hyresgästerna där. Vi har utvecklat riktlinjer för verksamhet i replokalerna. Vi har påbörjat arbetet med ett ökat användande av den Öppna Replokalen. Vi har inte slutfört arbetet med att ta fram kontrakt och tydligt regelverk för bokning av lokalen. Vi har inte slutfört arbetet med att digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet.

Ljud- och inspelningsstudion[redigera]

Ljud och Inspelningsstudions verksamhet har under största delen av året varit igång som vanligt, ett stort antal studiomusiker har under året använt sig av lokalen för musikproduktion.

Ljud- och ljusutbildningar[redigera]

I år har vi inte haft några ljud och/eller ljus utbildningar på grund av det rådande läget. Vi planerar att dra igång med dessa så fort som möjligt.

Samarbeten med andra aktörer[redigera]

I år har vi samarbetat med Idé Jkpg, Studiefrämjandet och Bilda i musikfrågor.


Nyfiket[redigera]

Nyfiken Scen
Paj med egenplockade blåbär i loppisfiket

I somras började Nyfiket återuppta sin verksamhet, med start i en renoveringsvecka där bland annat bänkskivor och bord slipades och oljades in. Ett Nyfiken Scen arrangemang med live-musik och mat genomfördes i augusti, och sedan under hösten har Folkkök arrangerats nästan varje tisdag.


Under året har vi:

 • Strävat efter uppethållande av fiket två tillfällen i veckan
 • Haft ett Nyfiken Scen-arr i samarbete med Idé Jkpg
 • Fortsatt med folkköket och loppisfiket.
 • Skaffat ny kaffemaskin
 • Fortsatt med introduktion till Nyfiket.

Öppna verkstäderna[redigera]

Nya skapelser i Keramiken

Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sig kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna. Det har hänt mycket och satsats mycket på verkstadsfronten under året. Keramiken har även detta år varit otroligt populär, och vår enda verkstad som behöver maxgräns för medlemsantal. Utifrån detta tog en av våra medlemmar initiativ till uppstart av en ny Keramikverkstad i en mysig lokal i Smedbyn, Huskvarna, i samarbete med ABF.

 • Ny keramikverkstad i Huskvarna i samarbete med ABF.
 • Keramiken har köpt en ny superbra bränn-ugn.
 • Snicken har gjort en omfattande reparation av sin planhyvel så att den håller i 15 år till.
 • Vi har påbörjat arbetet med spraybåset (på riktigt nu), lokalen har rensats och fått medel för ombyggnation.

VÅR ORGANISATION[redigera]

Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör, och hur vi arbetar för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.

Föreningen[redigera]

Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsformen behöver Föreningen Kulturhuset se till allas bästa och fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2021:

Vi har fortsatt arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang. Vi har försökt verka för ökat beslutsfattande och drift av huset och verksamheten dels genom att uppmuntra nya arbets- och arrangemangsgrupper i huset.

Under året har vi:

 • fortsatt understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare
 • fortsatt uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen
 • utvecklat och återinvesterat i de öppna verkstäderna så de håller hög kvalité och kan fortsatta vara en mötesplats för hantverkare, konstnärer och konstnärligt aktiva personer

Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats för att inspirera och stötta de yngre.

 • Vi har vart en utgångspunkt för människor som vill lära sig grunderna i ljud- och ljusteknik, spela in sin första demo och så vidare.
 • Vi har utvecklat våra scener och skapat möjligheter för ännu fler spelningar, både sådana som vi arrangerar själva och som arrangeras av andra hos oss.
 • Vi har i första hand gett plats till unga musiker i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar. Framöver behövs en översyn i huruvida vi ger plats även från ett genusperspektiv.
 • Vi har sett till att Öppna replokalen har haft fungerande instrument och teknisk utrustning

Medlemskap[redigera]

Föreningen Kulturhuset hade under året 209 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset, men det krävs det för att få rösta på föreningsmötena.

Medlemskap kostar 50 kr/år tills året du fyller 26 år och 100 kr/år från och med året du fyller 26 år. För att bli medlem kan du antingen komma till Nyfiket på vårt folkkök på tisdagar, besöka kontoret, eller fylla i formuläret på Kulturhusets hemsida [1].

Kulturhusets mål är att vara en plattform där alla är välkomna som inte exkluderar andra. Kulturhuset ska sträva efter att vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett könsidentitet, sexuell läggning, hudfärg, ålder eller funktionsvariation. Vi tolererar ingen rasism, sexism, homo- eller transfobi på Kulturhuset. Läs mer om vad som gäller i huset under Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset.

Medlemsföreningarna[redigera]

Under 2021 har följande föreningar varit medlemmar i Kulturhuset:


Styrelsen[redigera]

Social distans på Vårmötet 2020

Under verksamhetsåret 2021 har följande personer suttit som förtroendevalda:

 • Ordförande: Faadumo Ahmed (från Vårmötet 2020 till Höstmötet 2021), Alexandra Lann (Höstmötet 2021 -)
 • Vice ordförande: Alice Hägg (från Höstmötet 2019 till Höstmötet 2021), Jacob Olofsson (Höstmötet 2021 -)
 • Ledamöter/Suppleanter:
 • Eli Oskarsson (ledamot från vårmötet 2021 till hösten 2021, suppleant från höstmötet 2021 -)
 • Ilona Erdemli (ledamot från extrainsatt vårmötet 2021 till sommaren 2021)
 • Alice Göthberg (ledamot från vårmötet 2021 till höstmötet 2021)
 • Henric Linden (suppleant från vårmötet 2021 - september 2021)
 • Alice Hägg (ledamot från höstmötet 2021 -)

Utskott[redigera]

Arbetsutskottet (AU)[redigera]

Under året har arbetsutskottet bestått av Alice Hägg, Faadumo Ahmed och administrativ samordnare. Utskottet arbetar med att förbereda styrelsemöten, se till att beslut verkställs, vid behov göra uttalanden i Kulturhusets namn, och vid behov fatta akuta beslut mellan styrelsemöten. I perioder har en extra styrelseledamot varit del av AU. Sedan höstmötet 2021 består arbetsutskottet av samtliga ledamöter i styrelsen.

Personalutskottet (PU)[redigera]

Personalutskottet har under året bestått av Alice Hägg (till juni 2021), Faadumo Ahmed (fr.o.m. hösten 2020), samt administrativ samordnare. Sedan Höstmötet beslut PU av Alexandra Lann och Jacob Olofsson. Det har påbörjats en översikt av arbetsmiljöarbetet på Kulturhuset och hur det kan förbättras, samt arbetats med förslag på hur en omorganisering skulle kunna se ut.

Ekonomiutskottet (EU)[redigera]

Under 2021 har följande personer suttit i Ekonomiutskottet

 • Ordinarie: Ilona Erdemli (sammankallande till sommaren 2021) Eli Oskarsson (sammankallande sommaren 2021 till hösten 2021) och administrativ samordnare.
 • Samt 3 Inadjungerade föreningsmedlemmar (inröstade av EU och godkännda av Styrelsen).

Från Höstmötet 2021 består EU av Alice Hägg (sammankallande) och administrativ samordnare.

  • Inga föreningsmedlemmar kommer kunna adjungeras in i EU framöver.
 • Under året har EU arbetat mycket med administration och att förenkla och förtydliga de ekonomiska processerna i Föreningen. Bland annat har vi arbetat med att förenkla, förtydliga och informera om hur fördelningen fungerar (samt gjort en video som förklarar dess användning), samt skapat ett månads rapporteringssystem till styrelsen och ett årshjul att förhålla sig till.
 • EU har också arbetat och hjälpt till med att ta fram en krisplan för corona och ekonomiska kriser överlag tillsammans med Krisplansgruppen. I denna plan har EU bland annat tagit fram prognoser och triggervärden.


Uppföljning från Verksamhetsplan 2021[redigera]

 • Styrelsen har uppdaterat styrelsedokumentet.
 • Styrelsen har inte haft någon arbetshelg under året.

Valberedning[redigera]

Valberedningen har under 2021 bestått av: Johan Jonsson (sammankallande), Lelle Walter. Följande arbete ha gjorts:

 • Gjort ett introduktionsbrev med tydliga intervjufrågor, styrelsedokument, stadgar med mera.
 • Genomfört en enkätundersökning bland personer som suttit i styrelsen de senaste 10 åren för att samla kunskap och erfarenheter om styrelsearbetet.
 • Gjort ett kort informationsformulär om vad styrelsearbete innebär

Engagemang och delaktighet[redigera]

Den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag och hur den utvecklats under året.

Engagemang[redigera]

 • Under pandemin har det varit svårt att samla medlemmar och öka engagemanget genom roliga evenemang eller liknande, vilket gjort att engagemanget på vissa sätt har dalat. Folkköket, som är den naturliga samlingspunkten för olika grupper och individer, har varit stängt under stora delar av året.
 • Det har experimenterats med lite olika digitala lösningar för att möjliggöra digitala möten för grupper i huset.
 • Under 2021 har styrelsen tagit kontakt med och kollar vilka arbetsgrupper som finns och är aktiva samt sett över vilka mandat de har och vilka som är kontaktpersoner.
 • Sedan pandemin drog igång har ett mindre antal medlemmar gjort ett slitigt och jävligt bra jobb med att hålla igång verksamheten i huset, bland annat loppisvärdarna, ansvariga för de olika öppna verkstäderna och öppna repan och inspelningsstudion, samt medlemmar som ställt upp vid städ- och rensningsprojekt, bidragssökning och hanteringen av corona-krisen överlag. Ingen nämnd ingen glömd, utan er hade det inte fungerat.

Arbetsgrupper[redigera]

Odlingsgruppen planterade krasse i hela rabatten
Kulturhusets logga med en covid-19 corona

En arbetsgrupp är en självständiga grupper som ansvarar för eller genomför nått i Kulturhuset. Grupperna kan be om en budget från fördelningspengarna och kan efterfråga särskilda mandat om de vill få större friheter i huset. Under 2021 fanns följande arbetsgrupper:

Kulturhusets Wiki[redigera]

Wikins syfte är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet genom att tillgängliggöra information. På wikin kan en hitta information om allt från arbetsgrupper och verksamheten i huset, info om medlemsföreningar och så vidare.

Vem som helst ska kunna ta reda på vad som pågår i huset och därmed bestämma sig för var hen vill aktivera sig. Det är inte meningen att en ska behöva känna en massa personer i huset för att förstå hur en engagerar sig och vad som händer.

Under 2021 har arbetet med att uppdatera informationen på wikin fortsatt. Wikin har också gjort mer lättöverskådlig genom att flera dublett-sidor har slagits ihop och genom att artiklarna har kategoriserats på ett annat sätt. Ett nytt så kallat "skin" har installerats för att ge sidan ett mer avskalat och överblickbart gränssnitt.

 • Styrelseprotokoll och liknande har har börjat laddas upp på wikin i .pdf-format. Arbetet har utförts i kronologisk ordning, är inte klart och kommer fortsätta under 2022. Protokoll från styrelsemöten från 2015-2018 är uppladdade.

Informationsspridning och reklam[redigera]

Torgmarknad


Informationsgruppen[redigera]

Informationsgruppen arbetar med intern och extern kommunikation och marknadsföring i Kulturhuset. Gruppen har verkat för att uppdatera föreningens hemsida och affischerat och tagit fram affischer & flyers inför Nyfiken Scen. Kontakt via vår mail: infokom@kulturhusetjonkoping.se

Vad har hänt under 2021[redigera]

 • Anslagstavlan vid kontoret har målats och fräschats till.
 • Regelbunden aktivitet på Föreningens konton i sociala medier


Sociala medier[redigera]

Tändstickans stadsodling håller till vid Kastanjegården också
 • Facebook har fortsatt vara en viktig kanal för att nå ut med information om verksamheten, kommande event och händelser i huset. Många personer hjälps åt att uppdatera vår sida.
 • Instagramkontot uppdateras ofta. Kontot heter @kulturhusetjkpg.


Administration[redigera]

Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. Kulturhuset har under året haft två personer anställda för att sköta dessa uppgifter. Administrationen har och ska vara underställd verksamheten och inte tvärtom.

Uthyrningsverksamhet[redigera]

I år har arbetet särskilt verkat för att anpassa lokalernas användning under en pandemi. Vi har arbetat hårt med att bibehålla god kontakt med kunder och hitta bra samarbeten och lösningar som båda parter kan känna sig nöjda med.

 • Vi har fortsatt att utveckla våra nuvarande samarbeten med exempelvis Jönköpings Kommun, Region Jönköpings Län, Folkhögskolor, gymnasieskolor, Studentkåren o.s.v.
 • Vi har fortsatt utveckla våra samarbeten med andra kulturhus, teatrar, bokningsbolag, föreningar, organisationer och myndigheter.
 • Vi har fortsätta arbetet med att utöka lokalernas användningsområden och ökad tillgänglighet.
 • Vi har kollat över våra avbokningsregler och ändrat dom utefter ett mer långsiktigt perspektiv.
 • Vi har skrivit mer avtal och organiserat upp dokumentationen av de långvariga kunder vi har.

Hemsidan[redigera]

Vår hemsida fungerar som ett verktyg för informationsspridning och som en plats där information om huset och dess olika verksamheter finns tillgängliga. Hemsidan finns på adressen http://www.kulturhusetjonkoping.se.

Personal[redigera]

Kulturhuset har fyra personer anställda, fördelat över 2,85 heltidstjänster. Vi har en lokalvårdare, en lokaltekniker, en operativ samordnare och en administrativ samordnare.

 • På grund av covid-19 pandemin har personalen på Kulturhuset haft korttidsarbete (i lite olika utsträckning) under första halvan av 2021.
 • Några personalförändringar har skett under året. Operativ samordnare avslutade sin tjänst på egen begäran under sommaren, så under hösten har vi haft en opsam-vikarie och sedan en ny opsam på provanställning.

FASTIGHETEN[redigera]

Här syns de nya bänkarna och odlingslådorna utanför huset

Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset i Jönköping sedan 1982.

Underhåll och drift av lokalerna[redigera]

Kontoret i entrén: Ommålad anslagstavla.

Teaterbion:

 • Inga förändringar under året

Nyfiket: Slipning och inoljning av bänkskiva, reparation av diskmaskin, renovering av degmaskin. Massor av nya blommor och växter.

Bänkskivan får sig en omgång

Stora Salen: Inga förändringar under året.

Dansstudion: Inga förändringar under året.

Verkstadskorridoren:

 • Ett större väggmåleri-projekt i slutet av korridoren

Kulturvinden

 • Förberedelse inför ommålning (förberedelse = dra ut cirka en miljon spikar ut väggarna)