Renoveringsgruppen, minnesanteckningar, 2015-09-30

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 31 maj 2020 kl. 14.50 av NyfikenScen (diskussion | bidrag) (kategorifix)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Renoveringsgruppen sammanträdde 2015-09-30.

Ekonomi

Spenderat hittills: 1,2 miljoner

Kvar i år att spendera i år: 2,8 miljoner

Kvar till nästa år: 2 miljoner

Beslut kring projektstyrning

 • Ramarna kring projekten tas fram gemensamt i renoveringsgruppen.
 • Möte med kommunen där projekten diskuteras och beslutas.
 • För varje projekt som påbörjas framöver ska det finnas med en person från Kulturhusets renoveringsgrupp, som fungerar som referens och kontaktperson.
 • Ulf på Tekniska Kontoret beställer arbetena.
 • Den löpande kontakten kring projekten understödjs av Kulturhusets kontakperson på plats.
 • Denna person har mandat att dra i bromsen om något spårar. Och att anvisa beslutade arbeten inom ramen för det aktuella projektet.
 • All tidsplanering tas fram i samarbete med Kulturhuset för att undvika så mycket störningar på ordinarie verksamhet som möjligt.
 • Om projekten går utanför tidsplaneringen måste vi kompenseras för extra kostnader och uteblivna intäkter.

Pågående projekt

Låssystemet

 • Den fortsatta renoveringen av låssystemet är godkänt. Carl kontaktar Passera för förtydligandet.
 • Vi ska ta in prisuppgift på taggdosa + installation till teaterbions bakre dörr.
 • Vi ska inte byta lås till teaterkuren och maskinrummet. Folkets Bio behåller nuvarande lås och nycklar.
 • Vi ska inte ha något lås mellan scenen och logen i teaterbion.
 • Däremot två extra lösa låskolvar för eventuellt senare montage.

Kontaktperson/er på Kulturhuset: Carl

Belysning

Jonas har fått ok från Ulf att gå vidare med att ta fram förslag kring belysning i hela huset. Vi inväntar förslag.

Kontaktperson/er på Kulturhuset: Carl

Ventilation

Det kommer kosta 4-500' kr för att åtgärda ventilation + kyla på Kulturvinden. Vi vill få detta åtgärdat snarast möjligt.

Studion behöver en utredning kring ventilationen för att klara hög fysisk aktivitet med många människor.

Kontaktperson/er på Kulturhuset: Tim? Jon?

Entrén

Eventuellt kommer en del av belysningsjobbet innebära upprustning i entrén, men i övrigt inget nytt på området.

Prioritering kring färdigställande

 • Låssystemet 50'
 • Belysningen 500' - 1 000'
 • Ventilation Kulturvinden 500'
 • Fixa värme i Nyfiket 100'
 • Innertak 500'
 • Entrén 500'
 • Ljudisoleringsdörr saknas i öppna repan 50'

Studion 200'

 • Separat matning (avstörd el)
 • Adekvat placering av kontakter
 • Studiogolv
 • Akustiskt material hörn och väggar, samt fönsterluckor

Nästa möte