Beslutsunderlag, 2015-03-14: Samarbetsavtal kring Replokalerna 2

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 5 mars 2015 kl. 23.13 av Sara (diskussion | bidrag)

Bakgrund

styrelsemötet 2015-02-08 beslutade vi att, åtminstone, ett utkast till Samarbetsavtal kring Replokalerna skulle var färdigt till nästa styrelsemöte. Arbetet har pågått sedan dess och ett utkast kommer finnas färdigt.

Förklaring

För att styrelsen inte ska behöva diskutera detaljer i avtalet bör arbetsgruppen och AU få mandat att ta fram och teckna ett färdigt avtal kring repokalerna utifrån intentionerna i utkastet som presenteras på styrelsemötet 2015-03-14.

Förslag till styrelsemötet 2015-03-14

  • Att styrelsen godkänner intentionerna i utkastet för samarbetsavtal kring replokalerna.
  • Att styrelsen ger gruppen mandat att i samverkan med studiefråmjandet ta fram ett samabetsavtal.
  • Att AU ges mandat att godkänna det färdiga avtalet och skriva under detta i styrelsens och föreningens namn.