Arrangemang

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Varje år genomförs över tusen arrangemang i Kulturhuset. Du kan läsa om allt som arrangeras i vår verksamhetsberättelse.

Olika typer av arrangemang[redigera]

Det finns huvudsakligen tre typer av arrangemang på Kulturhuset:

Kulturhus-arrangemang[redigera]

Kulturhus-arrangemang: Görs genom Föreningen Kulturhuset av dig eller er som blivit medlemmar. Då kostar det ingenting och ni får full tillgång till föreningens resurser och kunskap. Ni kan ha en egen arrangörsgrupp med namn och symbol så länge ni är en del av Föreningen Kulturhuset. Kulturhus-arrangemang är öppna för allmänheten och följer våra Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset.

Samarrangemang[redigera]

Samarrangemang: Görs i samarbete med Föreningen Kulturhuset. Om ni har en egen förening eller arrangörsgrupp kan ni samarbeta med Föreningen Kulturhuset. Ni kan få olika typer av stöd så som hjälp med ljudteknik, låna köket eller rabatterad hyra. Viktigt att veta är att drogrfrihet är ett krav och eventuellt överskott från arrangemanget tillfaller Föreningen Kulturhuset, om inte annat är överenskommet.

Egna/privata arrangemang[redigera]

Egna/privata arrangemang: Ni hyr lokal, eventuell utrustning och hjälp (ljud- och ljustekniker osv) av Föreningen Kulturhuset. Ni bestämmer själva vad som ska göras och hur eventuell vinst ska användas. Ni betalar normal hyra och betalar för eventuella extratjänster. Ni är också ansvariga för att söka eventuella tillstånd och liknande beroende på vad ni ska använda lokalen till.

Mer information[redigera]