Alla-är-välkomnapolicy

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Många som besöker Kulturhuset berättar att de upplever en unik och inkluderande atmosfär. Detta är något vi i föreningen vill fortsätta bygga vidare på och utveckla.

Föreningen Kulturhuset ska sträva efter att alla medlemmar får jämlik tillgång till utrymme, gemensamma resurser och inflytande i föreningens angelägenheter och Kulturhuset i stort.

Kulturhuset ska sträva efter att vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg, ålder och så vidare.

Antagen vid Föreningen Kulturhusets höstmöte 2013.

Övriga policys[redigera]