Transparenspolicy

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Varje medlem i föreningen ska vara välkommen på samtliga möten som inte behandlar känslig information så som specifika anställningsfrågor osv.

Varje medlem ska ha tillgång till samtliga protokoll från alla föreningens möten.

Protokoll och dokument ska skrivas på ett sådant sätt att de inte är onödigt svåra att förstå sig på.

Antagen vid Föreningen Kulturhusets höstmöte 2013.

Övriga policys[redigera]