Skillnad mellan versioner av "Verksamhetsberättelse 2014"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 269: Rad 269:
 
===Hemsidan===
 
===Hemsidan===
  
* Sammanfattning.
+
Hemsidan har gjorts om under året för att bli mer lättillgänglig och en bättre funktion för informationsspridning. Den nya hemsidan finns på adressen http://www.kulturhusetjonkoping.se. På sidan har det också utvecklats funktioner för att anmäla intresse för att vara med under föreningens aktiviteter som exempelvis folk- och pizzakök.  
* Ny hemsida.
 
* Resultat.
 
  
 
===Personal===
 
===Personal===
  
* Osäkerheten kring situationen.
+
Osäkerheten för personalen var stor under året eftersom föreningen inte kunde ge någon information om deras fortsatta arbetssituation efter årsskiftet 14/15. Personalmöten har hållits en gång i månaden med föreningens personalutskott.
* Personalmöten och utveckling.
 
  
 
=FASTIGHETEN=
 
=FASTIGHETEN=

Versionen från 11 april 2015 kl. 20.49

Arbetet med Föreningen Kulturhusets Verksamhetsberättelse för 2014 genomförs här. Välkommen att hjälpa till!


☠ INTRODUKTION ☠

Nulägesbeskrivning

Kampen om huset

Satsningar

Under året har stora satsningar gjort på framförallt de öppna verkstäderna och musikverksamheten.

VÅR VERKSAMHET

Här presenteras den verksamhet i Kulturhuset som Föreningen Kulturhuset möjliggör och står för. Alltså det som kommunen skulle tvingas driva eller ta ansvar för om de vill ta över styret i huset.

✎ Arrangemangsverksamhet

Under 2014 genomfördes XX arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var XX föreningens egna, XX var samarrangemang och XX var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler.

Egna arrangemang

Sådant vi genomfört själva.

Spelningar, poesi, teater, föredrag,

Samarrangemang

Sådant vi genomfört tillsammans med andra.

Attention Jönköping, Vår stad, nazifri zon 30 apr, sm i warhammer 40k, stödkväll för rojava

Särskilda arrangemang

 • Kulturhusets dag
 • Lilla kulturfestivalen
 • Elden är lös
 • Öppet hus

Andras arrangemang

Freeshopen

xxx Rena uthyrningar.

Svenskt sportforum, Undulatmässan, Plusgymnasiet, Studentsittningar, Skönhetsmässa 24 april, Elviskonserten, Ny gemenskap

Gemenskap i jul

Gemenskap i jul har arrangerats på Kulturhuset ända sedan huset startade och är ett alternativt julfirande i tre dagar. Gratis och därför öppet för alla. I år arrangerades Gemenskap i jul för 46:e året i rad. Arrangemanget var som vanligt mycket välbesökt.

Konstverksamhet

På Kulturhuset genomförs varje år en rad olika konstutställningar, installationer och workshops av både lokala, nationella och internationella konstnärer. Under året har vi bland annat haft besök av konstskolan i Berlin, regelbundna utställningar i Nyfiket, en stor installation på vinden med mera.

Utställningar

Under året som gått har vi gett plats åt en rad olika utställningar. Kulturvinden har vid ett tiotal tillfällen använts för olika konst- foto- och formgivarutställningar. Nyfiket har regelbundet använts för olika former av utställningar av mestadels lokala konstnärer.

Verkstäderna

Verkstäderna håller på att utvecklas till en fantastisk mötesplats för konstnärer med en rad olika inriktningar. Möjligheterna till samarbeten är mycket goda. Genom att skapa ett gemensamt utrymme mellan verkstäderna ökar möjligheterna ytterliggare för nya samarbeten framöver. Läs vidare om utvecklingen under Öppna Verkstäder.

Väggmålningar, affischer och konst i huset

Både i repakorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang som varit i huset. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. De vittnar både om Kulturhuset historia och Jönköping roll som kulturstad.

I repakoridoren finns sedan gammalt en rad olika musikrelaterade målningar. Nu har arbetet med kompletterande musikmålningar påbörjats.

Samarbeten med andra

Under året har vi samarbetat med bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping och Klasse Ikemura (Berlin).

Loppisverksamhet

Hur många loppisar har genomförts under året? Hur har utvecklingen varit jämfört med tidigare?

✎ Musikverksamheten

Utveckling, digitalisering, inspelning, upprustning, ljudbild.

Ljud- och inspelningsstudion

Ideellt aktiva i Kulturhuset har under året skapat en fullt fungerande ljud- och inspelningsstudio. Band har spelat in låtar i studion som de senare har släppt på nätet. Band har även kommit med färdiginspelad musik och använt ljudstudion för att lägga ljudspår på låtar. För övrigt har det varit en massa experimenterande med ljud i studion. Som ett exempel experimenterade vi med live-inspelning på konserterna. Första gången spelade vi in Nocturnal och Hypnos under deras spelning. När vi släppte inspelningen på nätet hörde det ena bandets skivbolag av sig och sa att vi måste plocka ner materialet på grund av att det var av för bra kvalitet och att de ännu inte hunnit släppa bandets singel.

Replokalerna

Replokalerna har fortsatt vara en viktig samlingspunkt för musiker i Jönköping. Den öppna replokalen (se nedan) har varit en bra inkörsport för band som sedan skaffat fasta replokaler hos oss. Vi har gjort en översyn av riktlinjerna för replokalerna och därmed i större utsträckning börjat premiera unga och framför allt kvinnliga musiker. Det har kommit in nya band i en tredjedel av replokalerna i takt med att de äldre banden lämnat. Hälften av våra nytillkomna band har kvinnliga sångerskor.

Spelningar

Kulturhuset är en självklar live-scen i Jönköping. Under året har sex olika arrangörsgrupper satt upp spelningar med över 130 band och artister.

Utbildningar

Mellan tio och femton personer har genomgått Kulturhusets grundläggande ljudutbildning under året. Vi har dessutom tagit emot en elev från Ljud- och bildgymnasiet samt en elev från Per Brahegymnasiet en gång i veckan under läsåret 13/14. De har fått ljudutbildning och gått från att vara assistenter till att till sist agera som ljudtekniker med fullt eget ansvar. Riktlinjer för certifiering av egna ljudtekniker har tagits fram. Dessa ska exempelvis kunna hyras in av utomstående arrangörer när de genomför verksamhet i Kulturhuset.

Öppna replokalen

Den öppna replokalen har fungerat som en sluss för unga musiker. Flera band har bildats i denna lokal. Den ger plats för allt från punkrock till opera. Under hösten gjordes ett stort reportage om den öppna replokalen och dess verksamhet i Jönköpings Posten, med fokus på operasångaren Jimmy Nejd.

✎ Nyfiket

Nyfiket har fortsatt vara en väldigt viktig mötesplats, samlingspunkt och ett nav i husets verksamhet och särskilt vid stora arrangemang eller när det hänt mycket olika saker i huset samtidigt. Exempelvis när dansbandet Jive spelade i Stora Salen och det samtidigt var punkspelning i Insikten. Punkarna och sportdansarna möttes i köket och arbetade tillsammans sida vid sida.

Löpande verksamhet

Under året som gått har det bland annat varit folkkök varje tisdag med soppa, bröd och sallad för tjugo kronor, samt öppen scen. Dessutom har vi löpande haft bl.a. babycafé, kampmåndag, brädspelscafé, hantverkscafé, poetry slam, poesiscen, lunchlyrik, loppisfik och pizzasöndag,

Större arrangemang

Bland annat har det varit bröllop i Nyfiket, åttonde mars-fest, Gemenskap i Jul samt olika musikfestivaler. Dessutom har Nyfiket bland annat under arrangemangen Elden är Lös, Kulturhusets dag, Vår Stad, Lilla Kulturfestivalen, SM i Warhammer, öppet hus-verksamhet samt flertalet bröllop varit ett väldigt viktigt nav som bidragit såväl med sitt kök som genom att vara en naturlig mötesplats då flera arrangemang varit spridda över hela huset.

✎ Teaterverksamhet

Under året har genomförts xx föreställningar på Kulturhuset av bl.a. Teaterstickorna, Teater Edvin, ABF och Vulkanteatern.

Teaterbion

Under året har det börjat planeras för en uppgradering av Teaterbion och logen. Upprustning ljud- och ljus

Kulturvinden som teaterlokal

Planerna på att utveckla kulturvinden som teaterlokal har fortsatt.

✂ Öppna verkstäderna

De öppna verkstäderna som finns på övervåningen i Kulturhuset är ett forum för kreativitet där folk kan utveckla sina kunskaper samt lära varandra både ett och annat. Verkstäderna drivs i nuläget helt ideellt, i stora delar i studiecirkelform, med stöd från ABF.

Befintliga verkstäder

Under året har studieverksamhet hållits i såväl Snicken som Keramiken. Keramiken har fått sin ugn lagad vilket har lett till att man under tisdagarna har kunnat ha löpande öppethus-verksamhet under tisdagarna där folk har fått lära sig att dreja, glasera m.m. Snicken har haft ungefär två studiecirklar i veckan där folk bl.a. har renoverat möbler.

Nya verkstäder

Tre nya verkstäder har öppnat: Rit-, Skriv- och Serietecknarverkstaden, Målerian och Tygerian. I Rit-, Skriv- och Serietecknarverkstaden har bland annat hållits studiecirklar i kreativt skrivande varje tisdag. Målerian har haft en omfattande verksamhet där folk har träffats och målat tillsammans. I Tygerian har det varit öppet för sömnad, stickning m.m.

Samarbete med ABF

Under januari inledde ABF och Kulturhuset ett samarbete kring verkstäderna. Samarbetet innebar inledningsvis att öppna de nya verkstäderna och har sedan under året utvecklats till att bli ett omfattande samarbete kring verkstädernas drift och funktion.

VÅR ORGANISATION

Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör. Och hur vi arbetar för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.

✂ Föreningen

Enskilda medlemmar

Priset för att vara medlem i Kulturhuset har fortsatt att vara 100 kr per år för folk över 26 och 50 kr per år för folk under 26 år. Vidare har det kostat 100 kr per år för att vara medlem i en verkstad. Ungefär 250 personer av alla aktiva i huset har varit medlemmar, vilket visar på hur otroligt många människor som är aktiverade i huset utan att tillhöra någon förening.

Medlemsföreningarna

Under 2014 har följande föreningar varit medlemmar i Kulturhuset:


Assyriska Babylonföreningen

Bosniska Kulturföreningen Hercegovina

Folkets Bio i Jönköping

Föreningen Motionsrummet

Gameboards and Broadswords Syd

Jönköpings FN-förening

Jönköpings Sportdansklubb

Kulturföreningen Bokcafét i Jönköping

Medeltidsföreningen Juneborg

RF Mission och väckelse

Vulkanteatern

Styrelsen

Som förtroendevalda har följande personer suttit mellan vårmötet 2014 och vårmötet 2015:


Ordförande:

Erik Berglund


Vice ordförande:

Thea Widlund (till höstmötet 2014)

Sara Norman Heckscher (ordinarie ledamot till höstmötet 2014, därefter vice ordförande)


Sebastian Dahlander

Anders Engrup (från höstmötet 2014)

Matilda Larsson (från höstmötet 2014)

Ronja Larsson (från höstmötet 2014)

Kosh Mörk (från höstmötet 2014)

Kjell Olofsson

Camilla Sundberg (till höstmötet 2014)

Tim Wetterek Andersson


Valberedning:

Timea Jakobsson

Leif Bergman

Terese Lindell

✎ Inflytande och delaktighet

Varför den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag och hur den utvecklats under året.

Husmåndag

I början av hösten startade vi våra Kampmåndagar. Hus/kampmåndag utvecklades snabbt till ett forum för aktiva i huset. Det har också blivit ett sätt för nya personer att snabbt komma in och bli aktiva i verksamheten.

De direkta resultaten av husmåndag är bland annat att Nyfiket har målats om, att Freeshopen har organiserats samt att demokratiseringsprocessen i huset har utvecklats i snabb takt.

Kulturhusets Wiki

Kulturhuset Wiki är ett resultat ur Kampmåndagarna som startades under hösten. Wikin utvecklades snabbt till ett redskap där vi kan dela information, lägga upp filer, bilder, rapportera om gruppers aktivitet och så vidare.

Den kom snabbt till användning. Exempelvis har både Verksamhetsplan 2015 och denna verksamhetsberättelse kommit till genom Wikin. Vem som helst har kunnat gå in och lägga till, ta bort och ändra i detta dokument, fram till höstmötet. Detta är ett ganska unikt sätt att jobba, och något som vi vill utveckla framöver.

Det främsta syftet med wikin är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet. På sidan kan en hitta information om de organiserade grupperna som jobbar med kampen för huset, grupper som har olika former av arrangemang och mycket mer.

✂ Informationsspridning och reklam

Kulturhuset on tour

Under hösten genomfördes Kulturhuset on tour, då ett tiotal platser bland annat Huskvarna, Västra Torget, Bankeryd, Österängen, Råslätt och Tenhult besöktes. En rad aktiviteter genomfördes på de olika platserna. Genomslaget var lyckat och responsen bra.

Informationsmaterial

Under hösten färdigställdes en informationsfolder om Kulturhuset och dess verksamhet. Foldern trycktes i 2000 exemplar och har börjat spridas under slutet av året.

Deltagande i arrangemang utanför huset

Vi deltog med informationsbord under bland annat Huskvarna Rock and Art och KulturDagNatt.

✎ Media och press

 • Lägesbeskrivning.
 • Utveckling.
 • Resultat/Antal artiklar.

✂ Administration

Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning.

Uthyrningsverksamhet

 • Sammanfattning.
 • Utveckling under året.
 • Resultat.

Hemsidan

Hemsidan har gjorts om under året för att bli mer lättillgänglig och en bättre funktion för informationsspridning. Den nya hemsidan finns på adressen http://www.kulturhusetjonkoping.se. På sidan har det också utvecklats funktioner för att anmäla intresse för att vara med under föreningens aktiviteter som exempelvis folk- och pizzakök.

Personal

Osäkerheten för personalen var stor under året eftersom föreningen inte kunde ge någon information om deras fortsatta arbetssituation efter årsskiftet 14/15. Personalmöten har hållits en gång i månaden med föreningens personalutskott.

FASTIGHETEN

Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.

✎ Lokalerna

 • Lägesbeskrivning.
 • Användning.
 • Utveckling.

✎ Renoveringen - de 6 miljonerna

 • Lägesbeskrivning.
 • Planering.
 • Utveckling.

✎ Underhåll och drift

 • Lägesbeskrivning.
 • Utveckling.