Styrelsemöte, 2017-03-01, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 15 februari 2017 kl. 16.12 av NyfikenScen (diskussion | bidrag)

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-03-01, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av justerare tillika rösträknare

Fastställande av föredragningslista

Nästa möte

Uppföljning av beslutsliggare

Inkommen korrespondens

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

  • Uthyrningsverksamheten
  • Utrustning
  • Loppisen
  • Piggelinsystemet
  • Taggsystemet

Övrig personal

Personalfri punkt

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

Information, kommunikation och media

IT-gruppen

Medlemsföreningar

Renoveringsgruppen

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Fördelat arbete

Kommande arbeten

Helg- och festjour

Kommande helgjourer

Kommande festjourer

Övriga frågor

Mötets avslutande