Beslutsunderlag, 2015-08-11: Roterande anställningar

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 4 augusti 2015 kl. 21.14 av Sara (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Bakgrund == På höst eller om det var vårmötet förra året togs det beslut om att styrelsen ska se över möjligheterna att ersätta anställd personal med arvodering....')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Bakgrund

På höst eller om det var vårmötet förra året togs det beslut om att styrelsen ska se över möjligheterna att ersätta anställd personal med arvodering. Minns inte exakt formuleringarna, men tycker att det är dags att vi tar upp denna tråd igen.

Det ligger i lönearbetets natur att den som är anställd gradvis alieneras (känslomässigt distansieras) från sitt arbete. Jag tycker därför det är en bra idé att ta fram ett system för hur tjänsterna likt förtroendeuppdrag roterar och att det finns en tidsbegränsning för hur länge en person kan vara anställd av föreningen.

Jag tycker det är rimligt att tjänsten som operativ samordnare/lokal- och bokningsansvarig roterar efter ett år men kan förlängas med ytterliggare max ett år.

Tjänsten som administrativ samordnare/ekonom är mer komplicerad och kräver en annan form av utbildning, det är därför rimligt att detta uppdrag är under en längre tid, kanske två plus två år.

Förslag till styrelsemötet 2015-08-11

  • Att vi ger Billing i uppdrag att under sitt vikariat utreda möjligheterna och ta fram underlag för hur tjänsten som operativ samordnare/lokal- och bokningsansvarig kan göras om till ett tidsbegränsad uppdrag på ett år med möjlighet till förlängning med ytterliggare max ett år.
  • Att Billing får i uppdrag att under sitt vikariat ta fram underlag för hur tjänsten som administrativ samordnare kan göras om till ett tidsbegränsad uppdrag på två år med möjlighet till förlängning med ytterliggare max två år.