Beslutsunderlag, 2015-03-14: Hustomteprojektet

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 7 mars 2015 kl. 16.51 av Sara (diskussion | bidrag) (Skrivskyddade "Beslutsunderlag: Hustomteprojektet" ([Redigera=Enbart administratörer] (på obestämd tid) [Flytta=Enbart administratörer] (på obestämd tid)))

Förklaring

Hustomtar skulle vara personer som har omfattande kunskap och erfarenhet om hur i stort sett allt på Kulturhuset fungerar. De vet var grejer finns, hur de fungerar, rutiner, regler och är allmänt hjälpsamma när andra människor eller grupper vill arrangera saker eller nyttja husets resurser.

Genom projektet skulle vi knyta av till delen om skapa vettiga jobb i det manifest som skrevs för trettio år sedan:

"Aktivera dom arbetslösa: Många av de människor som tvingas ut i arbetslöshet, hamnar ofrånkomligen utanför den gemenskap som arbets- och skolkamrater utgör. Vi vill inte att dessa människor ska sjunka ner i passivitet och missmod. I huset kommer vi att tillsammans skapa en meningsfull sysselsättning. Genom konkreta projekt hoppas vi kunna skapa många vettiga jobb."

Enda skillnaden är att vi tar det ett steg längre, genom att dessutom utbilda folk i framtiden kan de söka sig vidare till andra liknande hus och verksamheter eller parallellt hitta ett annat lönearbete vid sidan av engagemang i huset...

Hustomteprojektet lägger en grund för att vår nuvarande organisationsmodell ska fungera på lång sikt och över tid.

Vem som helst ska kunna anmäla sitt intresse till att bli hustomte.

Syfte med hustomte-projektet

 • Att utbilda folk till värdefulla resurser för huset och verksamheten.
 • Att skapa en hållbar långsiktig lösning för att understödja andras verksamhet i Kulturhuset.
 • Att verka för att kunskap om hela Kulturhusets verksamhet struktureras och sprids på flera personer.
 • Att möjliggöra för aktiva i huset att få dokumenterad arbetserfarenhet av sitt engagemang i huset.

Förslag till riktlinjer för hustomte-projektet

 • Att utbilda fyra-fem personer verksamma som hustomtar i Kulturhuset.
 • Att engagemang i husets övriga verksamhet är ett krav.
 • Att högaktiva personer lojala mot verksamheten har förtur.
 • Att nya hustomtar utbildas efter behov.

Saker som skulle kunna ingå:

 • Grundläggande ljudteknik (så att man kan sätta upp och ställa in ett litet PA för sång eller tal)
 • Grundläggande el-lära (så att man kan byta proppar, felsöka enklare el-fel, byta kontakter osv.)
 • Hjärt-lungräddning och första hjälpen (alltid bra att kunna)
 • Brandskydd och regler (utrymning, släckning, brandsäkerhet)
 • Grundläggande IT och nätverk (fixa kopiatorn, internet, WIFI och annat)

Eventuellt också:

 • Grundläggande scenljus (bra att kunna om man jobbar vid skola, teater, fritidsgård eller andra verksamheter med ljus mot scen)
 • Ordningsvakts-utbildning (detta kan verka kontroversiellt, men min tanke är detta på sikt skulle innebära att vi slipper ta in ett vaktbolag vid stora arr, utan vi har våra egna utbildade vakter... krav på vakter finns för att få ex danstillstånd och andra tillstånd för stora arrangemang.)
 • Fastighetsskötsel (målning, bygg, tapetsering osv.)

Vi har ju folk som kan det mesta av dessa saker. Genom att utbilda varandra, så skulle vi kunna bygga upp en bra och omfattande kompetens i huset. Kunskapsutjämning minskar också kunskap är makt problemet.

Framtida möjligheter för hustomtar

Folk som hyr av oss skulle kunna välja till hustomte till sin lokalbokning och då få en kompetent och välutbildad person som hjälper till med allt tekniskt och se till att det fungerar.

Förslag till styrelsemötet 2015-02-08

 • Att Hustomte-projektet godkänns enligt ovanstående projektbeskrivningen och riktlinjer.
 • Att projektet utvärderas efter att första gruppen genomgått utbildningen.