Skillnad mellan versioner av "Beslutsunderlag, 2015-02-08: Lokaler - flytt, renovering och ombyggnad"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
m
Rad 1: Rad 1:
'''Bakgrund'''
+
== Bakgrund ==
  
 
Förslagen och besluten kring renovering, flytt och ombyggnad av lokalerna har varit många de senaste åren. Det är oklart vilka beslut som idag gäller och många bra idéer som tidigare beslutats om, verkar nu fallit i glömska. I och med vår osäkra situation har flera beslut och idéer legat på is, medan andra genomförts.  
 
Förslagen och besluten kring renovering, flytt och ombyggnad av lokalerna har varit många de senaste åren. Det är oklart vilka beslut som idag gäller och många bra idéer som tidigare beslutats om, verkar nu fallit i glömska. I och med vår osäkra situation har flera beslut och idéer legat på is, medan andra genomförts.  
Rad 5: Rad 5:
 
Jönköpings Kommuns sex miljoner för renovering av Kulturhuset har börjat användas. Två av dem ska ju som bekant användas för renovering av entrén. Tidigare under 2014 diskuterades omfattande planer på renovering av Teaterbion. Dessa idéer skulle i viss mån även omfatta stora salen. Eftersom kommunen sagt att Sportdansarna och Folkets Bio ska vara med i diskussionerna kring entréerna, så kanske detta går att att sammanfoga, så att delar av pengarna används till denna renovering. Förutsatt att vi får med dem på tåget då.
 
Jönköpings Kommuns sex miljoner för renovering av Kulturhuset har börjat användas. Två av dem ska ju som bekant användas för renovering av entrén. Tidigare under 2014 diskuterades omfattande planer på renovering av Teaterbion. Dessa idéer skulle i viss mån även omfatta stora salen. Eftersom kommunen sagt att Sportdansarna och Folkets Bio ska vara med i diskussionerna kring entréerna, så kanske detta går att att sammanfoga, så att delar av pengarna används till denna renovering. Förutsatt att vi får med dem på tåget då.
  
'''Förklaring'''
+
== Förklaring ==
  
 
Då vår framtid nu är säkrad, är det dags att ta ett nytt helhetsgrepp kring renovering, ombyggnad och flytt av lokaler. På det stora hela så är det många idéer och viljor i omlopp kring flytt, renovering och ombyggnad, så jag tror det skulle vara på sin plats att tillsätta en ny arbetsgrupp och kalla till ett möte för att ta ett nytt helhetsgrepp kring frågan.  
 
Då vår framtid nu är säkrad, är det dags att ta ett nytt helhetsgrepp kring renovering, ombyggnad och flytt av lokaler. På det stora hela så är det många idéer och viljor i omlopp kring flytt, renovering och ombyggnad, så jag tror det skulle vara på sin plats att tillsätta en ny arbetsgrupp och kalla till ett möte för att ta ett nytt helhetsgrepp kring frågan.  
Rad 13: Rad 13:
 
Berörda medlemsföreningar kan bjudas in i de frågor som berör dem, men i första hand tror jag att de som är intresserade av frågorna ska vara med på tåget. Förslaget kring ny entré behöver inte stressas fram, utan en deadline till höstmötet tycker jag är lagom. Sen får medlemmarna säga sitt i frågan och besluta kring ett eller flera färdiga förslag.
 
Berörda medlemsföreningar kan bjudas in i de frågor som berör dem, men i första hand tror jag att de som är intresserade av frågorna ska vara med på tåget. Förslaget kring ny entré behöver inte stressas fram, utan en deadline till höstmötet tycker jag är lagom. Sen får medlemmarna säga sitt i frågan och besluta kring ett eller flera färdiga förslag.
  
'''Förslag till styrelsemötet 2015-02-08'''
+
== Förslag till styrelsemötet 2015-02-08 ==
  
 
* Att ett möte sammankallas med uppgift att börja ta fram ett nytt helhetsförslag kring flytt, renovering och ombyggnad av lokalerna på Kulturhuset.
 
* Att ett möte sammankallas med uppgift att börja ta fram ett nytt helhetsförslag kring flytt, renovering och ombyggnad av lokalerna på Kulturhuset.

Versionen från 5 februari 2015 kl. 13.49

Bakgrund

Förslagen och besluten kring renovering, flytt och ombyggnad av lokalerna har varit många de senaste åren. Det är oklart vilka beslut som idag gäller och många bra idéer som tidigare beslutats om, verkar nu fallit i glömska. I och med vår osäkra situation har flera beslut och idéer legat på is, medan andra genomförts.

Jönköpings Kommuns sex miljoner för renovering av Kulturhuset har börjat användas. Två av dem ska ju som bekant användas för renovering av entrén. Tidigare under 2014 diskuterades omfattande planer på renovering av Teaterbion. Dessa idéer skulle i viss mån även omfatta stora salen. Eftersom kommunen sagt att Sportdansarna och Folkets Bio ska vara med i diskussionerna kring entréerna, så kanske detta går att att sammanfoga, så att delar av pengarna används till denna renovering. Förutsatt att vi får med dem på tåget då.

Förklaring

Då vår framtid nu är säkrad, är det dags att ta ett nytt helhetsgrepp kring renovering, ombyggnad och flytt av lokaler. På det stora hela så är det många idéer och viljor i omlopp kring flytt, renovering och ombyggnad, så jag tror det skulle vara på sin plats att tillsätta en ny arbetsgrupp och kalla till ett möte för att ta ett nytt helhetsgrepp kring frågan.

Jag är ganska säker på att vi kan få loss större summor pengar från exempelvis Boverket, som kan användas för renovering och inköp av utrustning i samband med renoveringen. Detta är en chans vi bör ta.

Berörda medlemsföreningar kan bjudas in i de frågor som berör dem, men i första hand tror jag att de som är intresserade av frågorna ska vara med på tåget. Förslaget kring ny entré behöver inte stressas fram, utan en deadline till höstmötet tycker jag är lagom. Sen får medlemmarna säga sitt i frågan och besluta kring ett eller flera färdiga förslag.

Förslag till styrelsemötet 2015-02-08

  • Att ett möte sammankallas med uppgift att börja ta fram ett nytt helhetsförslag kring flytt, renovering och ombyggnad av lokalerna på Kulturhuset.
  • Att vi ska sträva efter att söka medfinansiering och större stipendier för renoveringen/arna och ombyggnationen.
  • Att en arbetsgrupp tillsätts med syfte att ta fram förslag kring renovering/ombyggnad av ny entré.
  • Att förslag kring renovering av entrén/erna ska vara färdigt till höstmötet 2015, som sedan kan ta beslut i frågan.
  • Att planen på ombyggnad av Teaterbion tas i beaktning i förslaget kring ny entré.