Skillnad mellan versioner av "Arrangemangsgruppen"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
(Uppdaterade mandat, kontaktpersoner och beskrivning av gruppen)
 
(11 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
'''Arrangemangsgruppen''' är den grupp i huset som finns för att stötta upp och guida dig som vill arrangera något på egen hand eller genom en arrangörsgrupp.  
+
'''Arrangemangsgruppen''' är den grupp i huset som finns för att stötta upp och guida dig som vill arrangera något på egen hand eller genom en [[arrangörsgrupp]].  
  
 
'''''Gruppens kontaktpersoner''': Carl Du Rietz och Rickard Olsson''
 
'''''Gruppens kontaktpersoner''': Carl Du Rietz och Rickard Olsson''
Rad 7: Rad 7:
  
 
''Att'' stödja aktörer som inte redan är en del av en organisation eller etablissemang vilka har tillgång till resurser av sådan storlek att de skulle kunna genomföra aktiviteten utan Kulturhusets medverkan  
 
''Att'' stödja aktörer som inte redan är en del av en organisation eller etablissemang vilka har tillgång till resurser av sådan storlek att de skulle kunna genomföra aktiviteten utan Kulturhusets medverkan  
+
 
 
''Att'' stödja och vägleda personer och organisationer som bedriver ideell verksamhet, ej kommersiell verksamhet.   
 
''Att'' stödja och vägleda personer och organisationer som bedriver ideell verksamhet, ej kommersiell verksamhet.   
+
 
 
''Att'' utåtriktat sprida kunskapen om Kulturhusets fantastiska möjligheter att själv få lära sig samt genomföra stora och små aktiviteter och arrangemang.  
 
''Att'' utåtriktat sprida kunskapen om Kulturhusets fantastiska möjligheter att själv få lära sig samt genomföra stora och små aktiviteter och arrangemang.  
+
 
''Att'' understödja bildandet av Arrangörsgrupper och vägleda dessa inom relevant ämneskunskap.  
+
''Att'' understödja bildandet av [[Arrangörsgrupper]] och vägleda dessa inom relevant ämneskunskap.  
+
 
''Att'' besluta om användande av Kulturhusets fysiska resurser som lokaler och teknik för arrangemangsaktiviteter i form av Arrangörsgrupper bestående av kulturhusmedlemmar. Arrangörsgrupper kan också samarbeta med externa organisationer utanför Kulturhuset för att gemensamt genomföra aktivitet i Kulturhusets namn.  
+
''Att'' besluta om användande av Kulturhusets fysiska resurser som lokaler och teknik för arrangemangsaktiviteter i form av [[Arrangörsgrupper]] bestående av kulturhusmedlemmar. Arrangörsgrupper kan också samarbeta med externa organisationer utanför Kulturhuset för att gemensamt genomföra aktivitet i Kulturhusets namn.
+
 
''Att'' godkänna Arrangörsgruppers bokningar hos teknikpoolen och operativ samordnare.   
+
''Att'' godkänna Arrangörsgruppers bokningar hos [[teknikpoolen]] och [[Operativ Samordnare]].   
+
 
 
''Att'' efter att beslut ska fattas av de som faktiskt driver Arrangörsgrupper inom de ramar som mandat och avgränsningar stipulerar för arrangemangsgruppen.  
 
''Att'' efter att beslut ska fattas av de som faktiskt driver Arrangörsgrupper inom de ramar som mandat och avgränsningar stipulerar för arrangemangsgruppen.  
+
 
''Att'' administrera och informera om hur Arrangörsgrupper ska gå till väga för att genomföra arrangemang i huset.   
+
''Att'' administrera och informera om hur [[Arrangörsgrupper]] ska gå till väga för att genomföra arrangemang i huset.   
+
 
''Att'' förmedla kontakter till ljud- och ljusteknik, utbilda i detsamma samt bidra med information och bildning kring projektledning.  
+
''Att'' förmedla kontakter till ljud- och ljusteknik, utbilda i detsamma samt bidra med information och bildning kring projektledning.
  
 
===Mandat och befogenheter===
 
===Mandat och befogenheter===
  
Mandat önskas av gruppen och godkäns av styrelsen varje år på det konstituerande styrelsemötet. Mandaten uppdateras från år till år. Här är en lista på de viktigaste mandaten, hela listan finns i denna pdf-fil och uppdateras varje år.
+
Mandat önskas av gruppen och godkäns av styrelsen varje år på det konstituerande styrelsemötet. Mandaten uppdateras från år till år. Här är en lista på de viktigaste mandaten, hela listan finns i [[Media:Arrangemangsgruppens mandat 2020.pdf|denna pdf-fil]].
  
 
* Att fritt använda teknisk utrustning från sektion 1. Vid bokning av utrustning från sektion 2 krävs beslut från styrelsen om inte operativ samordnare godkänner.   
 
* Att fritt använda teknisk utrustning från sektion 1. Vid bokning av utrustning från sektion 2 krävs beslut från styrelsen om inte operativ samordnare godkänner.   
Rad 32: Rad 32:
 
* Arrangemangsgruppen har mandat att fritt boka lokaler med villkoret att det finns ett GO/NO GO-datum fastslaget i en projektbeskrivning. Med GO/NO GO-datum avses den dag då beslut ska fattas om arrangemanget/aktiviteten uppfyller alla ställda krav i projektbeskrivningen och därmed kan genomföras.   
 
* Arrangemangsgruppen har mandat att fritt boka lokaler med villkoret att det finns ett GO/NO GO-datum fastslaget i en projektbeskrivning. Med GO/NO GO-datum avses den dag då beslut ska fattas om arrangemanget/aktiviteten uppfyller alla ställda krav i projektbeskrivningen och därmed kan genomföras.   
  
* Arrangemangsgruppen har mandat att avboka arrangemang/aktiviteter som tidigare godkänts av arrangemangsgruppen.  
+
* Arrangemangsgruppen har mandat att avboka arrangemang/aktiviteter som tidigare godkänts av arrangemangsgruppen.
  
 
===Budget===
 
===Budget===
Rad 40: Rad 40:
 
===Kontakt===
 
===Kontakt===
  
Vill du veta mer om gruppen eller bli en del av den, kontakta Rickard Olsson eller skicka ett mail till arrangemang@kulturhusetjonkoping.se
+
Vill du veta mer om gruppen eller bli en del av den, kontakta ''Rickard Olsson'' eller skicka ett mail till '''arrangemang@kulturhusetjonkoping.se'''
 
   
 
   
 
===Protokoll===
 
===Protokoll===

Nuvarande version från 13 januari 2021 kl. 23.43

Arrangemangsgruppen är den grupp i huset som finns för att stötta upp och guida dig som vill arrangera något på egen hand eller genom en arrangörsgrupp.

Gruppens kontaktpersoner: Carl Du Rietz och Rickard Olsson


Syfte och ansvarsområden[redigera]

Att stödja aktörer som inte redan är en del av en organisation eller etablissemang vilka har tillgång till resurser av sådan storlek att de skulle kunna genomföra aktiviteten utan Kulturhusets medverkan

Att stödja och vägleda personer och organisationer som bedriver ideell verksamhet, ej kommersiell verksamhet.

Att utåtriktat sprida kunskapen om Kulturhusets fantastiska möjligheter att själv få lära sig samt genomföra stora och små aktiviteter och arrangemang.

Att understödja bildandet av Arrangörsgrupper och vägleda dessa inom relevant ämneskunskap.

Att besluta om användande av Kulturhusets fysiska resurser som lokaler och teknik för arrangemangsaktiviteter i form av Arrangörsgrupper bestående av kulturhusmedlemmar. Arrangörsgrupper kan också samarbeta med externa organisationer utanför Kulturhuset för att gemensamt genomföra aktivitet i Kulturhusets namn.

Att godkänna Arrangörsgruppers bokningar hos teknikpoolen och Operativ Samordnare.

Att efter att beslut ska fattas av de som faktiskt driver Arrangörsgrupper inom de ramar som mandat och avgränsningar stipulerar för arrangemangsgruppen.

Att administrera och informera om hur Arrangörsgrupper ska gå till väga för att genomföra arrangemang i huset.

Att förmedla kontakter till ljud- och ljusteknik, utbilda i detsamma samt bidra med information och bildning kring projektledning.

Mandat och befogenheter[redigera]

Mandat önskas av gruppen och godkäns av styrelsen varje år på det konstituerande styrelsemötet. Mandaten uppdateras från år till år. Här är en lista på de viktigaste mandaten, hela listan finns i denna pdf-fil.

  • Att fritt använda teknisk utrustning från sektion 1. Vid bokning av utrustning från sektion 2 krävs beslut från styrelsen om inte operativ samordnare godkänner.
  • Arrangemangsgruppen har mandat att fritt boka lokaler med villkoret att det finns ett GO/NO GO-datum fastslaget i en projektbeskrivning. Med GO/NO GO-datum avses den dag då beslut ska fattas om arrangemanget/aktiviteten uppfyller alla ställda krav i projektbeskrivningen och därmed kan genomföras.
  • Arrangemangsgruppen har mandat att avboka arrangemang/aktiviteter som tidigare godkänts av arrangemangsgruppen.

Budget[redigera]

En vald medlem i arrangemangsgruppen har attesträtt (dvs. får köpa saker i gruppens namn för gruppens pengar). Det är ännu inte fastställt hur mycket pengar arrangemangsgruppen har att röra sig med detta år.

Kontakt[redigera]

Vill du veta mer om gruppen eller bli en del av den, kontakta Rickard Olsson eller skicka ett mail till arrangemang@kulturhusetjonkoping.se

Protokoll[redigera]

Kontakta arrangemangsgruppen om du vill se protokoll från deras möten.