Operativ Samordnare

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Den Operativa Samordnarens uppgifter framgår av arbetsbeskrivningen, men ska även innebära att:

  • Ansvara för att Kulturhusets bokningssystem (kalender och loppis) fungerar och är uppdaterat med aktuell information.
  • Ansvara för loppmarknaden och fördelningen av dess städning.
  • Förbereda helg- och festjouren.
  • Ansvara för att kalendariet och information på hemsidan är uppdaterat med korrekt information.
  • Överse Kulturhusets anslagstavlor.
  • Med stöd av Administrativ Samordnare hålla kontoret öppet vid angivna öppettider.

Den Operative Samordnaren har ansvar för bokningar i Kulturhuset och att det utförs:

  • i enlighet med de skriftliga beslut och riktlinjer som styrelsen fastställer.
  • i enlighet med Kulturhusets stadgar och andra policybeslut.
  • i enlighet med fastighetsägarens regler och krav.

Den Operativa Samordnaren har rätt att teckna tillfälliga uthyrningskontrakt med hyresgäster.

Den Operativa Samordnaren ansvarar för att lokalerna är iordningställda och i det skick som hyresgästen rimligen kan förvänta sig enligt avtal, samt att hyresgästen är informerad om relevanta regler och policys i Kulturhuset.

Den Operativa Samordnaren föredrar och bereder investeringar av fördelade pengar i Kulturhusets sektion 2 till behörigt organ.

Den Operative Samordnaren rapporterar till och ansvarar inför den Administrativa Samordnaren samt ger skriftliga eller muntliga rapporter om verksamheten i stort direkt till styrelsen vid varje sammanträde.