Arbetsutskottmöte, 2018-01-04, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 3 januari 2018 kl. 20.59 av Peter (diskussion | bidrag)

Arbetsutskottmöte, Kulturhuset i Jönköping, 2018-01-04, klockan 00:00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Fastställande av föredragningslista

Inkommen korrespondens

Uppföljning av beslutsliggare

AU-beslut sedan förra mötet

Godkännande av datainköp samt uppgradering av hårddisken till oditor datorn.

Godkände anställningen av Alexandra Lann

Rapporter utskott

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

Övrig personal

Beslutsunderlag

Sammanställ AU-rapport

Sammanställ kallelsen för nästa styrelsemöte

Övriga frågor

Arbetshelg?

Vår möte?

Mötets avslutande